Ohjeet ja työkalut työntekijöille

Yhä lukuisampien nanomateriaalien valmistus ja käyttö on siirtynyt laboratorioista teollisuuslaitoksiin, mikä lisää nanomateriaaleille altistumisen mahdollisuutta työpaikalla. Työntekijöiden nanomateriaaleille altistumista mittaava ja arvioiva tiede ja käytäntö kehittyy nopeasti. Vaikka edelleen on tieteellistä epävarmuutta työpaikkojen altistuksen arvioimisesta, EU on jo laatinut ohjeet ja turvallisuusstandardit työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.
 

Ohjeet

 

Ohjeet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen nanomateriaaleihin liittyviltä mahdollisilta riskeiltä työpaikallaOhjeet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen nanomateriaaleihin liittyviltä mahdollisilta riskeiltä työpaikalla

Ohjeissa on seitsemänkohtainen lähestymistapa riskinarviointiin ja riskinhallintaan. Siinä työnantajille, työntekijöille sekä terveyden ja turvallisuuden ammattilaisille annetuilla ohjeilla varmistetaan, että nanomateriaalien ja nanotekniikan alan eri EU-direktiivejä noudatetaan oikein työpaikalla. Ohjeet sisältävät liitteen, jossa luetellaan kunkin jäsenvaltion omalla kielellään julkaisemat ohjeet nanomateriaaleista.
 

 

Turvallinen työskentely valmistetuilla nanomateriaaleilla: ohjeet työntekijöilleTurvallinen työskentely valmistetuilla nanomateriaaleilla: ohjeet työntekijöille

Ohjeissa on hyödyllistä tietoa työntekijöille, jotka saattavat altistua nanomateriaaleille, mukaan lukien

  • yksinkertaistetut tiedot nanomateriaalien mahdollisista riskeistä työpaikalla
  • miten työntekijät saattavat altistua nanomateriaaleille
  • riskinhallinnan ja torjuntatoimien hierarkia
  • esimerkkejä nanomateriaalien riskinhallinnan toimista.
     

Työkalut

EU-OSHA: E-fact 72: Työkalut nanomateriaalien hallintaan työpaikalla ja ehkäisykeinotSaatavilla on jo useita työkaluja, jotka voivat auttaa nanomateriaalien riskinarvioinnissa ja riskinhallinnassa työpaikalla. Nämä työkalut auttavat käsittelemään epävarmuuksia ja rajoituksia, joita tietojen puute nanomateriaalien vaaroista aiheuttaa. Jotkin työkalut ovat verkkopohjaisia ja vuorovaikutteisia, kun taas toiset on sisällytetty ohjeasiakirjoihin tai muihin julkaisuihin.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on julkaissut lyhyen sähköisen tiedotteen (e-fact), jossa esitellään saatavilla olevat työkalut ja keskustellaan niiden hyödyistä ja rajoituksista.