Nanomateriaalien vaikutus lisääntymisterveyteen

Lisääntymisterveyteen kohdistuvia vaikutuksia ovat hedelmällisyyden muutokset tai sikiön kehityshäiriöt, jotka tapahtuvat raskauden aikana tai syntymän jälkeen.

Naisilla voi olla vaikeuksia tulla raskaaksi kuukautiskierron muutosten vuoksi, tai raskauden tai synnytyksen aikana voi esiintyä komplikaatioita. Miehille voi aiheutua siittiösolujen tuotannon tai laadun muutoksia, jotka vähentävät hedelmällisyyttä. 

Kemikaaleille altistuminen voi myös vaikuttaa puberteettiin ja seksuaaliseen käyttäytymiseen. Kehitysvaikutuksiin lukeutuvat kaikki elinten kasvun tai kehityksen muutokset, jotka johtavat rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin.


Lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyyden testaus

Lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyyden tutkimuksissa käytetään edelleen eläimiä. Eläin altistetaan testattavalle kemikaalille yleensä suun kautta tai hengitysteitse tietyn ajan kuluessa sekä ennen raskautta että sen aikana. Joitakin tutkimuksia voidaan jatkaa useamman kuin yhden sukupolven ajan, jotta mahdollisista haitallisista vaikutuksista voitaisiin kerätä tarkempia tietoja.

Nanomateriaalien mahdollisista lisääntymisvaikutuksista on tällä hetkellä saatavilla vain vähän tietoa. Tavallisesti haitalliset vaikutukset ilmenevät sen jälkeen, kun kemikaali liukenee elimistöön, esimerkiksi suun kautta tapahtuvan altistumisen jälkeen. Kemikaali imeytyy suolistosta verenkiertoon ja pääsee siten kaikkiin elimiin. Monet nanomateriaalit ovat kuitenkin huonosti liukenevia, eivätkä ne välttämättä liukene elimistössä. 

Joidenkin tutkimusten mukaan nanohiukkaset voivat pienen kokonsa vuoksi läpäistä soluja ja päätyä verenkiertoon, mutta niiden lisääntymisvaikutusten ymmärtämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta ja järjestelmällistä testausta.