Inhalaatio

Me altistumme hengittämämme ilman kautta monille yhdisteille, myös nanomateriaaleille. Koko elämämme aikana hengitämme sisäämme keskimäärin 300 miljoonaa litraa ilmaa – eli 120 olympiakokoisen uima-altaan verran.

Hengitämme nanohiukkasia sisäämme monissa eri tilanteissa, esimerkiksi käyttäessämme kotona kosmetiikkaa tai suihkutettavia tuotteita tai altistuessamme ajoneuvojen pakokaasuille ja muille lähteille.

Osa ilmassa olevista nanohiukkasista on harmittomia eikä vahingoita keuhkoja. Toiset saattavat kuitenkin aiheuttaa terveysongelmia, allergisia reaktioita tai jopa kasvaimia. Yksi esimerkki on titaanidioksidi, jota on aurinkosuojatuotteissa ja jonka epäillään aiheuttavan sisäänhengitettynä syöpää. Tämän vuoksi kaikissa tuotteissa, joissa tämän aineen pitoisuus ylittää tietyn rajan, on oltava varoitusmerkintä, jotta ihmiset eivät hengittäisi ainetta sisäänsä.

Jopa saman nanomateriaalin eri muodoilla voi olla toisistaan poikkeavat vaikutukset. Esimerkiksi hiilinanoputkien tietyt muodot voivat aiheuttaa sisäänhengitettyinä fibroosia ja syöpää keuhkoihin, kun taas toiset muodot eivät aiheuta niitä.

Tutkijat tekevät sekä lyhyt- että pitkäkestoisia tutkimuksia selvittääkseen, voiko tietty nanomateriaali aiheuttaa äkillisiä tai pitkäaikaisia vaikutuksia. Tulokset voivat auttaa hallitsemaan nanomateriaalien mahdollisia riskejä. Ne voivat esimerkiksi osoittaa tilanteet, joissa saatetaan tarvita suojavälineistöä haitallisen nanomateriaalin sisäänhengittämisen välttämiseksi.