Hae nanomateriaaleja

ECHA on julkaissut uuden ECHA CHEM -tietokannan. Lisätietoja siirtymisestä ECHA CHEM -tietokantaan.  Lisää

Tässä esitetyt nanomateriaaleja koskevat tiedot ovat peräisin nykyisellä tiedonjakoalustalla olevista REACH-rekisteröintitiedoista. Tiedonjakoalustaa ei enää ylläpidetä, joten sen sisältämiä tietoja ei päivitetä 19. toukokuuta 2023 alkaen. Ajantasaiset REACH-rekisteröintitiedot julkaistaan ainoastaan ECHA CHEM -tietokannassa. Valitettavasti kyseisiä tietoja ei ole mahdollista liittää tähän portaaliin, eikä ECHA CHEM-tietokannassa voida toistaiseksi tehdä hakuja nanomateriaalien ominaisuuksien tai luetteloiden perusteella.

Kiitos kärsivällisyydestä tämän siirtymäkauden aikana.


 

1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol

EC/List no: 219-372-2 CAS no: 2425-85-6
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
French inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category AC 0: Other
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
Sector of Use SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 0
ERC 2
PC 9a
PROC 7
SU 10
SU 9
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID