O nas

Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) udostępnia informacje na temat istniejących nanomateriałów na rynku UE. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się opracowywaniem polityki sektorowej, czy jesteś konsumentem, przedstawicielem sektora przemysłowego, czy też ekologicznej organizacji pozarządowej, to informacje o EUON stanowią ciekawy materiał na temat bezpieczeństwa, innowacji, badań i zastosowań nanomateriałów.

EUON jest finansowane przez Komisję Europejską. EUON jest hostowane i prowadzone przez Europejską Agencję Chemikaliów.