Jakie kluczowe kwestie bezpieczeństwa są przedmiotem poszczególnych projektów badawczych?

Ocena bezpieczeństwa i toksyczności nanomateriałów jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym. Kwestia bezpieczeństwa nanomateriałów wymaga od naukowców analizy szeregu istotnych zagadnień. Każde z nich stanowi element układanki:

  • fizykochemiczna charakterystyka nanomateriałów: jak odpowiednio mierzyć takie parametry jak rozmiar, kształt, rozpuszczalność i inne właściwości?
  • Jak nanomateriały wpływają na zdrowie człowieka i na środowisko?
  • Co się dzieje z nanomateriałami w środowisku?  
  • Narażenie i modelowanie narażenia: jak człowiek narażony jest na działanie nanomateriałów, a jak narażone jest na nie środowisko? Jak można mierzyć i modelować narażenie na nanomateriały?
  • Projektowanie z myślą o bezpieczeństwie: jak zapewnić bezpieczeństwo nanomateriałów już we wczesnych stadiach badań i rozwoju produktów?

Ważnym aspektem każdego badania właściwości nanomateriałów jest standaryzacja metodologii. Ze względu na ich charakter, w projektach badawczych wykorzystuje się i opracowuje nowe metody i techniki, w zależności od zagadnień naukowych będących ich przedmiotem. Organy regulacyjne zwykle bazują na zharmonizowanych wytycznych OECD dotyczących badań, lub na innych uznanych na całym świecie metodach wykonywania testów.

Aby budzić zaufanie organów regulacyjnych na całym świecie, nowe techniki i metody opracowane w laboratoriach muszą być zharmonizowane i ujednolicone. Wymaga to koordynacji pracy wielu naukowców i organów regulacyjnych na całym świecie.