Działalność międzynarodowa

Potencjalne zagrożenia związane z nanomateriałami są przedmiotem dyskusji prowadzonych na całym świecie od ponad dziesięciu lat. Jednocześnie nanotechnologia i potencjalne korzyści społeczne z nią związane budzą ogromne zainteresowanie naukowców i decydentów.

Globalna debata na temat bezpieczeństwa nanomateriałów odbywa się na kilku międzynarodowych forach, m.in. w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), przyczyniając się do rozwoju wiedzy na ich temat.

Nacisk kładzie się przede wszystkim na bezpieczeństwo posługiwania się nanomateriałami, by zoptymalizować korzyści związane z wykorzystaniem nanotechnologii.