Nanomaterials in biocidal products in the EU

 

Nazwa WE/Nazwa w wykazie WE CAS Rodzaj Data zatwierdzenia Data wygaśnięcia Status Dane
Dwutlenek krzemu (jako nanomateriał utworzony przez agregaty i aglomeraty) 68909-20-6 18 – Insektycydy, akarycydy i produkty do zwalczania innych stawonogów 01.11.2018 01.11.2028 Zatwierdzony Arkusz informacyjny
Srebro adsorbowane na dwutlenku krzemu 9 – Środki do konserwacji włókien, skóry, kauczuku i materiałów polimeryzowanych Objęte przeglądem Arkusz informacyjny
Syntetyczny amorficzny dwutlenek krzemu (nano) 231-545-4 112926-00-8 18 – Insektycydy, akarycydy i produkty do zwalczania innych stawonogów 01.11.2015 01.11.2025 Zatwierdzony Arkusz informacyjny