Nanomateriały w kosmetykach

Produkty kosmetyczne

Kosmetyki wprowadzone na rynek UE regulowane są rozporządzeniem w sprawie produktów kosmetycznych. Rozporządzenie ustanawia ramy bezpieczeństwa oraz system centralnego powiadamiania dla produktów wprowadzanych na rynek UE. Barwniki, konserwanty i filtry UV, w tym te będące nanomateriałami, muszą posiadać wyraźne zezwolenie.

Producenci, importerzy lub wyznaczone przez nich strony trzecie powinny zarejestrować swoje kosmetyki za pośrednictwem portalu zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP). Jeżeli produkt zawiera nanomateriały osoba powiadamiająca powinna zidentyfikować nanomateriał oraz określić prawdopodobny sposób narażenia.

Barwniki, konserwanty i filtry UV muszą uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej zanim zostaną zastosowane w kosmetykach. Przed udzieleniem zezwolenia Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) dokonuje przeglądu danych toksykologicznych dotyczących substancji, których dotyczy zezwolenie.

Można sprawdzić, czy produkt kosmetyczny, którego używasz, zawiera nanomateriały – wystarczy spojrzeć na listę składników na opakowaniu produktu. Nanomateriały w produkcie kosmetycznym muszą zawierać oznaczenie „nano” w nawiasie po nazwie składnika.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo EUON logo EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.