Nanomateriały w kosmetykach

Козметични продукти

Kosmetyki wprowadzone na rynek UE regulowane są rozporządzeniem w sprawie produktów kosmetycznych. Rozporządzenie ustanawia ramy bezpieczeństwa oraz system centralnego powiadamiania dla produktów wprowadzanych na rynek UE. Barwniki, konserwanty i filtry UV, w tym te będące nanomateriałami, muszą posiadać wyraźne zezwolenie.

Producenci, importerzy lub wyznaczone przez nich strony trzecie powinny zarejestrować swoje kosmetyki za pośrednictwem portalu zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP). Jeżeli produkt zawiera nanomateriały osoba powiadamiająca powinna zidentyfikować nanomateriał oraz określić prawdopodobny sposób narażenia.

Barwniki, konserwanty i filtry UV muszą uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej zanim zostaną zastosowane w kosmetykach. Przed udzieleniem zezwolenia Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) dokonuje przeglądu danych toksykologicznych dotyczących substancji, których dotyczy zezwolenie.

Można sprawdzić, czy produkt kosmetyczny, którego używasz, zawiera nanomateriały – wystarczy spojrzeć na listę składników na opakowaniu produktu. Nanomateriały w produkcie kosmetycznym muszą zawierać oznaczenie „nano” w nawiasie po nazwie składnika.

 

 

Infografika

 

Infografika została opracowana przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) dla EUON przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu SMP-COSME.

 

ECHA logo EUON logo EU logo

 

Niniejszy dokument został sporządzony przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie mogą w żadnym wypadku być uznawane za odzwierciedlenie oficjalnej opinii Unii Europejskiej. Ani ECHA, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.