Nanoleki na rynku UE

Nanoleki są obecne na rynku od ponad 20 lat. Władze europejskie przeprowadzają ocenę każdego leku przed dopuszczeniem go do obrotu i publikują informacje na temat jego zastosowań i charakterystyki.

Pierwszy nanolek został dopuszczony do obrotu przez Komisję Europejską w 1996 r. Dla każdego ocenianego leku Europejska Agencja Leków (EMA) publikuje na swojej stronie internetowej Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające (EPAR), które objaśnia zastosowanie i charakterystykę leku.

Poniżej znajduje się kilka przykładów nanoleków, które zostały już dopuszczone do obrotu.

Leki Substancja czynna i platforma/technologia Zastosowanie Zalety nanoformulacji
Abraxane Bezrozpuszczalnikowa koloidalna zawiesina kompleksu paklitakselu (substancja czynna) z albuminą w postaci kulistych nanocząstek Leczenie raka piersi, gruczolakoraka trzustki, niedrobnokomórkowego raka płuc Rozwiązanie problemu z rozpuszczalnością składnika czynnego (sam paklitaksel jest nierozpuszczalny w wodzie). Rzadsze występowanie i mniejszy stopień ciężkości działań niepożądanych związanych z toksycznością leku (nudności, wymioty, zmęczenie, bóle stawów, bóle mięśniowe, wypadanie włosów) w porównaniu z wcześniejszymi preparatami
Caelyx Doksorubicyna w pegylowanych liposomach Leczenie przerzutowego raka piersi, raka jajnika, mięsaka Kaposiego (rak naczyń krwionośnych), szpiczaka mnogiego Większa akumulacja w komórkach guza i dłuższy czas krążenia – zmniejszenie kardiotoksyczności doksorubicyny
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Nanocząstki żelaza w kompleksie z dekstranem do podawania pozajelitowego (iniekcje) Leczenie niedokrwistości Stabilniejszy kompleks żelazo-węglowodan w porównaniu z preparatami bez nanocząstek – mniejsza toksyczność (mniejsza nefrotoksyczność, mniejsza akumulacja żelaza w komórkach).
Rapamune Cząstki syrolimusu w nanokrystalicznej zawiesinie koloidalnej stabilizowanej w celu zmniejszenia wielkości cząstek Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców przeszczepu nerki Lepsza stabilność i biodostępność


*Sprawozdanie EPAR nie jest dostępne, ponieważ lek został dopuszczony do obrotu na podstawie procedury innej niż europejska.