Katalog składników kosmetycznych koniec

w lipcu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała katalog wszystkich nanomateriałów wykorzystywanych w produktach kosmetycznych w UE, który jest regularnie aktualizowany. Wiele substancji wymienionych w katalogu jest również zarejestrowanych na mocy rozporządzenia REACH.

Tabela poniżej zawiera listę nanomateriałów w katalogu Komisji Europejskiej z numerami WE i CAS i kojarzy je z danymi rejestracyjnymi w bazie danych substancji chemicznych prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Znajduje się tam więcej informacji na temat bezpiecznego ich wykorzystywania oraz dotyczących ich działań regulacyjnych.

Dopasowania dokonano poprzez połączenie substancji chemicznych istniejących w bazie danych ECHA za pomocą numerów CAS z nazwami nanomateriałów w katalogu.

Ze względu na to, że rejestracja nanomateriałów na mocy rozporządzenia o kosmetykach i rejestracja substancji na podstawie rozporządzenia REACH mają różny zakres, nie jest możliwe doskonałe dopasowanie we wszystkich przypadkach. Niektóre pozycje w katalogu nanomateriałów wykorzystywane w produktach kosmetycznych są bardziej szczegółowe, jeśli chodzi o zakres niż substancje zarejestrowane na podstawie rozporządzenia REACH. Zwracamy uwagę na to, że rejestracja dokonana na podstawie rozporządzenia REACH może nie obejmować konkretnie nanoform substancji wykorzystywanych w kosmetykach.

Last update: December 2019

 

EC/List name EC CAS Type Name
Carbon black 215-609-9 1333-86-4 Colourant CI 77266 / CARBON BLACK

Titanium dioxide

236-675-5 13463-67-7 Colorant/UV Filter

CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE

Zinc oxide

215-222-5 215-222-5 Colorant/UV Filter CI 77947 / ZINC OXIDE

2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)

403-800-1 103597-45-1 UV-Filter

METHYLENE BISBENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL

1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)- 479-950-7 31274-51-8 UV Filter

TRIS-BIPHENYL TRIAZINE

Aluminium oxide 215-691-6 1344-28-1 Other functions Alumina
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Colloidal Copper
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions Colloidal gold
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions COLLOIDAL PLATINUM
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions Colloidal silver
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Copper
(C60-Ih)[5,6]fullerene 99685-96-8 99685-96-8 Other functions Fullerenes
Fullerene C70 634-223-5 115383-22-7 Other functions Fullerenes
Fullerene, multiwalled 923-072-3 N/A Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 682-073-4 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 943-307-3 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions GOLD
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions GOLD THIOETHYLAMINO HYALURONIC ACID
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions HYDRATED SILICA
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) 215-145-7 1306-06-5 Other functions HYDROXYAPATITE
Pentacalcium hydroxide tris(orthophosphate) 235-330-6 12167-74-7 Other functions HYDROXYAPATITE
Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 258-476-2 53320-86-8 Other functions

LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE

Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions PLATINUM
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions SILICA
AMORPHOUS SILICA 614-122-2 67762-90-7 Other functions SILICA DIMETHICONE SILYLATE
Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica 271-893-4 68611-44-9 Other functions SILICA DIMETHYL SILYLATE
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Other functions SILICA SILYLATE
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions SILVER
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium, reaction products with lithium magnesium sodium silicate 285-349-9 85085-18-3 Other functions SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM MAGNESIUM SILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene 618-461-7 9010-92-8 Other functions STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

Archive of previous ingredient lists