Pigmenty

Pigmenty

Pigmenty są nierozpuszczalnymi substancjami chemicznymi, zarówno organicznymi, jak i nieorganicznymi, stosowanymi w celu nadania koloru różnym produktom na rynku UE. Składają się one z wielu chemikaliów, z których kilka to nanomateriały. Rozmiary cząsteczek pigmentu mogą odgrywać ważną rolę we właściwościach tych substancji chemicznych.

Nanomateriały, takie jak cząsteczki złota koloidalnego do barwienia szkła, są używane od setek lat i można je znaleźć w oknach z witrażami wielu historycznych budynków w całej Europie. Pigmenty z nanomateriałów można znaleźć w wielu różnych produktach, farbach, powłokach, farbach drukarskich i kosmetykach.

Określenie, które z pigmentów są nanomateriałami, stanowi duże wyzwanie naukowe i regulacyjne, podobnie jak w przypadku nanomateriałów ogółem. Wprowadzanie na rynek UE pigmentów, w tym pigmentów z nanomateriałów, podlega przepisom różnych rozporządzeń, w tym rozporządzeniu REACH, a także, w stosownych przypadkach, przepisom UE dotyczącym produktów kosmetycznych i żywności.