Przejdź do komentarzy

Szukaj nanomateriałów

Szukaj nanomateriałów

Tutaj można wyszukać nanomateriały znajdujące się obecnie na rynku UE. Dane gromadzone są na podstawie publicznie dostępnych informacji z rejestracji w ramach REACH, rozporządzenia w sprawie kosmetyków oraz francuskich i belgijskich wykazów krajowych. Wyniki powiązane są z bazą danych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczącą wszystkich chemikaliów zarejestrowanych w UE.

Ze względu na różnice w określaniu nanomateriałów i progów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wielkości obrotu, obecność nanomateriału w którymkolwiek z tych źródeł danych nie oznacza, że jest on obecny we wszystkich tych źródłach. Jako że źródła danych stosują różne zasady i zakresy sprawozdawczości, nie zawsze jest możliwe dopasowanie materiału zgłoszonego w jednym ze źródeł danych do substancji w bazie danych ECHA. W przypadkach, w których nie jest możliwe dopasowanie, materiał zawarty w pierwotnym źródle danych nie został zgłoszony.

Niektóre informacje na temat zarejestrowanych substancji mogą należeć do osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Nano inventories jest tymczasowo niedostępny.

Categories Display


Route: .live1