Szukaj nanomateriałów

New Data Availability System

A new Data Availability System is being developed by ECHA. To begin with this system will take over the responsibility of making REACH registration data available, once it is ready. We expect the first version to be publicly available by the end of January 2024.

Since ECHA aims to devote our maximum effort to this new system, we can no longer maintain REACH registration data on the current Dissemination Platform. As such once the IUCLID format change begins on 19th May 2023 we will no longer update REACH registered substance factsheets. The factsheets will remain online, but will not be updated.

As a consequence, REACH registration data will likewise not be updated in Infocards, Brief Profiles, the Advanced search, or the Nanomaterials on the EU market portal. We will inform you of what you can expect in the new System, along with details of when and where to find it.

We appreciate your understanding in the meantime.

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Tutaj można wyszukać nanomateriały obecne na rynku Unii Europejskiej (UE). Wyniki wyszukiwania uzyskiwane są z publicznych baz danych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i obejmują także dane pozyskane i przetworzone z kilku zewnętrznych źródeł, jak opisano poniżej.

 

Wyświetlane dane na temat nanomateriałów pochodzą z dostępnych publicznie źródeł.
  • Rejestracje REACH: od 1 stycznia 2020 r. rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) wymaga, by zaangażowane firmy przekazywały dane dotyczące form nanomateriału w ramach dokumentacji rejestracyjnej REACH (zgodnie z rozporządzeniem Komisji [UE] 2018/1881 z 3 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie [WE] nr 1907/2006). Wyszukiwanie dotyczy rejestracji z baz danych chemikaliów ECHA, które obejmują co najmniej jedną formę nanomateriału.
  • Wykaz krajowy Francji: w 2013 r. Francja wprowadziła obowiązek zgłaszania nanomateriałów obecnych na rynku francuskim. Zgłoszenia muszą być corocznie aktualizowane przez firmy lub publiczne laboratoria. Definicja nanomateriału w systemie francuskim została określona na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie definicji nanomateriału, a wartością progową w przypadku zgłaszania jest 100 g — czyli poniżej 1 t rocznie, a więc wymaga rejestracji na mocy rozporządzenia REACH. Należy pamiętać, że wielkości obrotu zgłaszane do wykazu francuskiego odpowiadają jedynie wielkościom obrotu nanomateriałów, podczas gdy rozporządzenie REACH bazuje na całkowitej wielkości obrotu substancją przywożoną na rynek UE lub wytwarzaną w UE, co obejmuje substancję w formie nanomateriału i w formie innej niż nanomateriał.
  • Wykaz krajowy Belgii: W przypadku Belgii krajowy obowiązek przekazywania zgłoszeń dotyczących nanomateriałów wszedł w życie w 2016 r. Wymóg zgłaszania dotyczy substancji wytwarzanych w formie nanocząstek i wprowadzanych na rynek Belgii w ilości przekraczającej 100 g rocznie. Definicja nanomateriału w systemie Belgii jest niemal taka sama jak podana w zaleceniach Komisji Europejskiej w zakresie definicji nanomateriału. Należy pamiętać, że wykaz belgijski zawiera substancje naturalne, niezmodyfikowane chemicznie oraz substancje, w przypadku których cząstki nanomateriałów uznawane są za produkt uboczny działania człowieka. Zatem wykaz belgijski wymaga zarejestrowania w nim substancji i mieszanin zawierających nanomateriały. Ponadto należy zgłaszać wyroby i obiekty złożone zawierające co najmniej jeden nanomateriał, ale obowiązek zgłaszania w przypadku wyrobów i obiektów złożonych nie został jeszcze usankcjonowany. Istnieje kilka wyjątków, dotyczących np. pigmentów, kosmetyków i biocydów. Firmy muszą aktualizować przekazywane informacje corocznie.
  • Unijny wykaz kosmetyków: w rozporządzeniu WE 1223/2009 zawarto konkretne zasady dotyczące stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych, choć do ich definiowania nie posłużono się zaleceniem Komisji Europejskiej dotyczącym definicji nanomateriału. Nanomateriały zdefiniowano jako „nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm”. Przed ich zastosowaniem w produktach kosmetycznych — w przypadku barwników, konserwantów i filtrów UV — konieczne jest uzyskanie zgody. Komisja Europejska opublikowała katalog produktów kosmetycznych wykorzystujących nanomateriały i aktualizuje go regularnie na podstawie danych przekazywanych przez portal zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP).

Ze względu na różnice w definiowaniu nanomateriałów, istnienie specyficznych wyjątków i progów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wielkości obrotu, obecność nanomateriału w pojedynczym źródle danych nie oznacza obecności we wszystkich źródłach. Zgłoszenie nanomateriałów do wykazów francuskiego lub belgijskiego bądź za pośrednictwem portalu zgłoszeń dotyczących produktów kosmetycznych nie oznacza konieczności rejestracji substancji jako formy nanomateriału zgodnie z rozporządzeniem REACH i na odwrót.

Jako że źródła wspomagające stosują różne zasady i zakresy sprawozdawczości, nie zawsze jest możliwe dopasowanie substancji zgłoszonej w jednym z nich do substancji w bazie danych chemikaliów ECHA. Gdy takie dopasowanie nie jest możliwe, to substancja z oryginalnego źródła nie jest zgłaszana w narzędziu EUON (Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów) służącym do wyszukiwania nanomateriałów. Firmy zgłaszające nanomateriały do krajowych wykazów Francji i Belgii mogą być podmiotami innymi niż te, które muszą spełnić obowiązek rejestracji wynikający z rozporządzenia REACH.

W wielu przypadkach substancja może być wytwarzana albo jako forma nanomateriału, albo jako forma inna niż nanomateriał. W związku z tym możliwe jest, że dana substancja zostanie zgłoszona jako forma nanomateriału przez jedną firmę, podczas gdy inne firmy wytwarzają ją jako formy inne niż nanomateriał. W związku z tymi różnicami w jednym źródle substancja występuje jako forma nanomateriału, a w innych — nie.

Zastrzeżenie prawne

Część wyszukanych informacji w narzędziu dotyczącym nanomateriałów może należeć do stron trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody posiadaczy praw. Europejska Agencja Chemikaliów i Komisja Europejska nie dają żadnych gwarancji ani rękojmi co do jakości, użyteczności lub przydatności informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w informacji prawnej.