Przejdź do komentarzy

Szukaj nanomateriałów

Szukaj nanomateriałów

Tutaj można wyszukać nanomateriały znajdujące się obecnie na rynku UE. Dane gromadzone są na podstawie publicznie dostępnych informacji z rejestracji w ramach REACH, rozporządzenia w sprawie kosmetyków oraz francuskich i belgijskich wykazów krajowych. Wyniki powiązane są z bazą danych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczącą wszystkich chemikaliów zarejestrowanych w UE.

Ze względu na różnice w określaniu nanomateriałów i progów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wielkości obrotu, obecność nanomateriału w którymkolwiek z tych źródeł danych nie oznacza, że jest on obecny we wszystkich tych źródłach. Jako że źródła danych stosują różne zasady i zakresy sprawozdawczości, nie zawsze jest możliwe dopasowanie materiału zgłoszonego w jednym ze źródeł danych do substancji w bazie danych ECHA. W przypadkach, w których nie jest możliwe dopasowanie, materiał zawarty w pierwotnym źródle danych nie został zgłoszony.

Niektóre informacje na temat zarejestrowanych substancji mogą należeć do osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Last updated 01 stycznia 2021. Database contains 333 unique substances/entries.
Filter the list
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II) 403-550-3 205057-15-4 Yes
(C60-Ih)[5,6]fullerene 628-630-7 99685-96-8 Yes Yes
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes
1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris((1,1'-biphenyl)-4-yl)- 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione 401-540-3 - Yes Yes Yes
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Yes
1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea; prosulfuron (ISO) 619-000-2 94125-34-5 Yes
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes
1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 Yes
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes
1-Octene, polymer with ethene 607-890-5 26221-73-8 Yes
1-phenylazo-2-naphthol 212-668-2 842-07-9 Yes
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione 408-170-1 - Yes Yes
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) 403-800-1 103597-45-1 Yes Yes
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Yes
2-(3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 231-474-9 7576-65-0 Yes
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one 208-336-1 522-75-8 Yes Yes
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 Yes
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione 248-702-8 27870-92-4 Yes Yes
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene 607-511-3 25053-09-2 Yes

Export search results to:

Categories Display


Route: .live1