Dlaczego naukowcy zainteresowani są nanomateriałami?

 

Nanomateriały budzą żywe zainteresowanie, ponieważ mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wielu obszarach, umożliwiając tworzenie różnorodnych, nowych i innowacyjnych produktów. Nanomateriały można wytwarzać, a ich właściwości kształtować dzięki temu, że możliwe jest bezpośrednie sterowanie reakcjami i interakcjami pomiędzy atomami w nanoskali. Umożliwia to opracowanie skuteczniejszych leków  i kosmetyków, lepszych materiałów budowlanych lub bardziej ekologicznych źródeł energii.

Nanomateriały mogą zatem mieć ważny i pozytywny wpływ na życie obywateli Europy. Za badania w obszarze nanomateriałów kilkakrotnie przyznawano nagrodę Nobla, ostatnio w 2016 r., kiedy trzech europejskich chemików wyróżniono za osiągnięcia w badaniach nad nanomateriałami.

Poza lepszymi funkcjami technicznymi, zmiany właściwości nanomateriałów mogą również oznaczać, że ich wpływ na ludzi i środowisko jest zupełnie inny niż wpływ chemikaliów, które nie mają formy nanomateriału.

Naukowcy i organy nadzoru starają się zrozumieć, jak nanomateriały mogą wpływać na zdrowie ludzkie i środowisko, oraz czy obecne sposoby oceny bezpieczeństwa chemikaliów mają zastosowanie do nanomateriałów, czy też konieczne jest ich zmodyfikowanie.

UE sfinansowała wiele projektów badawczych dotyczących zarówno wykorzystania potencjału nanomateriałów, jak i zapewnienia, że są one bezpieczne dla ludzi i środowiska. Badania prowadzone we współpracy z przemysłem chemicznym i organami regulacyjnymi na całym świecie.

Do tej pory finansowane przez UE projekty badawcze dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa nanomateriałów zaowocowały ponad 500 artykułami zweryfikowanymi przez niezależnych ekspertów. Niepełny wykaz tych publikacji zamieszczono na stronach klastra NanoSafety  i Open Science.