Szukaj nanomateriałów

ECHA udostępniła nową bazę danych ECHA CHEM. Więcej informacji na temat przejścia na ECHA CHEM można znaleźć na stronie.  Więcej informacji

Przedstawione tu dane dotyczące nanomateriałów pochodzą z danych rejestracyjnych REACH znajdujących się na obecnej platformie służącej rozpowszechnianiu danych, która nie jest już utrzymywana; od dnia 19 maja 2023 r. pozostaje wygaszona. Aktualne dane rejestracyjne REACH są publikowane wyłącznie na ECHA CHEM. Niestety nie ma możliwości połączenia tych danych z tym portalem; nie jest też obecnie możliwe wyszukiwanie w ECHA CHEM według właściwości nanomateriałów lub wykazów.

Przepraszamy za trudności w okresie przejściowym.


 

1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone

EC/List no: 204-909-5 CAS no: 128-80-3
REACH Registration No
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory ≥ 10 to < 100 kg per annum
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category
Process Category
Sector of Use SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID