Szukaj nanomateriałów

ECHA udostępniła nową bazę danych ECHA CHEM. Więcej informacji na temat przejścia na ECHA CHEM można znaleźć na stronie.  Więcej informacji

Przedstawione tu dane dotyczące nanomateriałów pochodzą z danych rejestracyjnych REACH znajdujących się na obecnej platformie służącej rozpowszechnianiu danych, która nie jest już utrzymywana; od dnia 19 maja 2023 r. pozostaje wygaszona. Aktualne dane rejestracyjne REACH są publikowane wyłącznie na ECHA CHEM. Niestety nie ma możliwości połączenia tych danych z tym portalem; nie jest też obecnie możliwe wyszukiwanie w ECHA CHEM według właściwości nanomateriałów lub wykazów.

Przepraszamy za trudności w okresie przejściowym.


 

2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]

EC/List no: 225-822-9 CAS no: 5102-83-0
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 10 to < 100 tonnes per annum
French inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
Uses information
Environmental release category ERC 1: Manufacture of substances
ERC 2: Formulation of preparations
ERC 3: Formulation in materials
ERC 5: Industrial use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC 8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems
ERC 8c: Wide dispersive indoor use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC 8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
ERC 8f: Wide dispersive outdoor use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC 10a: Wide dispersive outdoor use of long-life articles and materials with low release
ERC 11a: Wide dispersive indoor use of long-life articles and materials with low release
ERC 12a: Industrial processing of articles with abrasive techniques (low release)
Article Category AC 1: Vehicles
AC 2: Machinery, mechanical appliances, electrical/electronic articles
AC 7: Metal articles
AC 8: Paper articles
AC 10: Rubber articles
AC 13: Plastic articles
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
PC 14: Metal surface treatment products
PC 15: Non-metal-surface treatment products
PC 18: Ink and toners
PC 32: Polymer preparations and compounds
Process Category PROC 3: Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition
PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
PROC 8a: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities
PROC 8b: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities
PROC 9: Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing)
PROC 10: Roller application or brushing
PROC 11: Non industrial spraying
PROC 13: Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 14: Tabletting, compression, extrusion, pelletisation, granulation
PROC 15: Use as laboratory reagent
PROC 21: Low energy manipulation of substances bound in materials and/or articles
PROC 24: High (mechanical) energy work-up of substances bound in materials and/or articles
Sector of Use SU 7: Printing and reproduction of recorded media
SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU 12: Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
SU 15: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
SU 16: Manufacture of computer, electronic and optical products, electrical equipment
SU 17: General manufacturing, e.g. machinery, equipment, vehicles, other transport equipment
Belgian Inventory Uses (NACE) 20120
20590
22290
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID