UNEP i UNITAR

United Nations logo

UNEP i UNITAR koncentrują się na budowaniu potencjału poprzez współpracę krajów rozwiniętych i rozwijających się.

W ciągu ostatnich pięciu lat wspólnie z Międzynarodowym Programem Zarządzania Chemikaliami (Inter-Organisation Programme for the Sound Management of Chemicals, IOMC) zorganizowano kilka regionalnych warsztatów dotyczących przeprowadzania ocen ryzyka i zarządzania ryzykiem związanym z nanomateriałami na poziomie krajowym.

Warsztaty były również okazją do tego, aby wspomóc finansowo kraje rozwijające się w budowaniu ich potencjału w zakresie bezpiecznego stosowania nanomateriałów.