Zakończone i planowane oceny substancji przeprowadzone na podstawie REACH w odniesieniu do nanomateriałów

 

Substancja Państwo członkowskie Obawy Rok Status
Syntetyczny krzem amorficzny, dwutlenek krzemu Holandia Inne obawy związane z narażeniem/ryzykiem, inne obawy związane z zagrożeniem 2015 Gotowe

Decision of the Board of Appeal, 30 June 2017
Srebro (Nano) Holandia Łączna wielkość obrotu, inne zagrożenie związane z narażeniem/ryzykiem, inne zagrożenie związane z ryzykiem, szeroko rozpowszechnione zastosowanie 2015 Gotowe
Tlenek cynku Niemcy Inne obawy związane z zagrożeniem, stosowanie przez konsumentów, narażenie środowiska, inne narażenie/zagrożenie związane z ryzykiem, szeroko rozpowszechnione zastosowanie 2016 W toku
Grafit i wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT), syntetyczny grafit w kształcie rurki Niemcy Podejrzewane działanie rakotwórcze, inne obawy związane z zagrożeniem, stosowanie przez konsumentów, narażenie skumulowane, narażenie środowiska, szeroko rozpowszechnione zastosowanie 2018 W toku
Dwutlenek ceru Niemcy Podejrzewane działanie rakotwórcze, podejrzewane działanie mutagenne, inne obawy związane z zagrożeniem, narażenie skumulowane, narażenie środowiska, szeroko rozpowszechnione zastosowanie 2019 Wycofano
Sadza Francja Rakotwórcze, podejrzewa się, że działa szkodliwie na rozrodczość, stosowanie przez konsumentów, narażenie skumulowane, narażenie wrażliwych populacji, narażenie pracowników, łączna wielkość obrotu, szeroko rozpowszechnione zastosowanie 2019 Substancja CoRAP, rok oceny 2024
Dwutlenek tytanu Francja CMR, podejrzenie działania uczulającego, zastosowanie przez konsumentów, narażenie wrażliwych populacji, łączna wielkość obrotu, szeroko rozpowszechnione zastosowanie 2019 W toku