A nanoanyagok jellemzése

Particles in microscope

A nanoanyagok biztonságának értékeléséhez először is megfelelően jellemezni kell ezeket az anyagokat. Ez azokra a különféle tulajdonságokra, így a részecskeméretre, a felületre és a vízben való oldhatóságra vonatkozó méréseket foglal magában, amelyek befolyásolhatják a toxicitást.

E jellemzésre szükség van annak biztosításához, hogy az azonos vagy nagyon hasonló anyagokon végzett (öko)toxikológiai vizsgálatok összehasonlíthatók legyenek egymással.

Továbbá, a kockázatértékelők azért igyekeznek annyira megszerezni e méréseket, hogy megértsék, hogy követ-e a nanoanyagok viselkedése valamilyen mintát, amely fizikai-kémiai paramétereik alapján előre jelezhető. Például, valamely meghatározott anyag toxicitása korrelál-e részecskeméretével? Előre jelezhető-e valamely nanoanyag toxicitása valamely meghatározott paraméter alapján, vagy még inkább valamely paraméterek együttese alapján? Mely fizikai-kémiai paraméterek mérése a legfontosabb?

A nanoanyagok toxicitására vonatkozó egyes korábbi kutatási eredményekkel kapcsolatban jelentős probléma, hogy nem állnak rendelkezésre a vizsgálatok során felhasznált tényleges nanoanyagok jellemzőire vonatkozó megfelelő (elégséges) információk. Ez megnehezíti az eredmények értelmezését és a különböző eredmények összehasonlítását. Ezért bármely (öko)toxikológiai vizsgálat lefolytatása előtt minden egyes nanoanyag tekintetében mérni kell a jellemzők minimális készletét.

A tudósok jelentős előrelépést tettek e területen, és a nanoanyagokra vonatkozó legtöbb új vizsgálat széles körű fizikai-kémiai jellemzést foglal magában.

Categories Display