A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) és a nanoanyagok

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) külön rendelkezéseket tartalmaz a nanoanyagok tekintetében. A rendelkezések a BPR-ben meghatározott kritériumoknak megfelelő termékekre és anyagokra alkalmazandók. E fogalommeghatározások a Bizottság nanoanyagok fogalommeghatározására vonatkozó ajánlásán alapulnak.

E rendelkezések a következő jellemzőkkel rendelkező hatóanyagokra és hatóanyagnak nem minősülő anyagokra alkalmazandók:

  • a részecskék legalább 50%-ának legalább egy külső mérete az 1 nm-től 100 nm-ig terjedő mérettartományba esik.
  • A részecskék nem kötött állapotban vannak, illetve aggregátumot vagy agglomerátumot alkotnak.

A BPR szerint a hatóanyag jóváhagyása nem terjed ki a hatóanyag nanoformájára, csak ha ezt kifejezetten megemlítik. A hatóanyagok nanoformája tekintetében rendszerint külön dokumentációt kell készíteni, amely minden adatkövetelményt tartalmaz.

Ha a hatóanyag vagy a hatóanyagnak nem minősülő anyag nanoformáját használják fel valamely biocid termékben, külön kockázatértékelésre van szükség. A biocid termék címkéjén fel kell tüntetni minden egyes nanoanyag nevét, és a név után zárójelben fel kell tüntetni a „nano” szót. A nanoanyagokat tartalmazó termékek nem vehetnek részt egyszerűsített engedélyezési eljárásban.