A nanoformák környezetre gyakorolt hatása

Az EU vegyi anyagok szabályozásáról szóló rendelete (REACH) lehetővé tette, hogy több információt szerezzünk a nanoanyagok tulajdonságairól. Antimikrobiális hatásuk miatt ezüst nanoanyagokat használnak számos fogyasztási cikkben, mint például a ruházati cikkekben, az egészségügyi felső- és alsóruházatban és a kozmetikai termékekben, az anyagok tisztán tartása, és ezáltal tartósabbá tétele érdekében.

 

Az ezüst nanoformák környezeti hatásairól szóló hiányzó információk

Az ezüst nanoanyagok által a környezetre gyakorolt potenciális hatás megvizsgálása érdekében 2014-ben Hollandia úgy döntött, hogy beveszi az ezüstöt a REACH anyagértékelési folyamatba. Az anyagok értékelésének célja annak tisztázása, hogy az adott anyag kockázatot jelent-e az emberi egészségre vagy a környezetre.

A REACH keretében ezüstöt regisztráló vállalatok azt állították, hogy az ezüst ionos formáját lehet a legrosszabb kimenetelű forgatókönyvnek tekinteni a környezeti kockázatok értékelésénél. A hatóságok azonban tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arra nézve, hogy bizonyos esetekben az ezüst nanoformái veszélyesebbek a környezetre, mint az ionos formák. A helyzetet tovább bonyolította az EU piacán forgalomba hozott ezüst nanoformák azonosítására vonatkozóan hiányos a vállalatoktól származó információ.

 

Milyen további információkat kértek?

Az ezüstről rendelkezésre álló széleskörű információk elemzése anyagértékelési határozathoz vezetett 2016 júliusában. Az ezüst nanoformákat regisztráló vállalatoktól a következő feladatokat igényelték:

  • tisztázzák, hogy a regisztrációjuk milyen konkrét ezüst nanoformákra vonatkozik; és
  • nyújtsanak több információ az ezüst nanoformák fizikai-kémiai tulajdonságairól.


A vállalatoktól azt is kérték, hogy adjanak tájékoztatást az ezüst nanoformák alábbi környezetvédelmi tulajdonságairól:

  • toxicitás algákra nézve;
  • hosszú távú toxicitás gerinctelen víziállatokra nézve; és
  • talajlakó mikroorganizmusokat érő toxicitás.

Az összes előírt tesztre vonatkozóan, a regisztrálók részletes utasításokat kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell elvégezni a vizsgálatot az ezüst nanoformák és az ionos ezüst hatásai közötti különbségek megállapítására, valamint arra, hogy a teszt végrehajtása a nanoanyagok értékelésére alkalmas módon történjen.

Az ökotoxikológiai veszélyekkel kapcsolatos információkon felül a regisztrálókat megkérték arra, hogy szolgáltassanak információt minden egyes nanoforma felhasználásáról, hogy a megfelelő kockázatértékelés elvégezhető legyen.

 

Mi az eredmény?

2017 júliusáig a regisztrálóknak tájékoztatást kellett adniuk ezüst nanoformáik tulajdonságairól, az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményéről, valamint a nanoformák felhasználásairól. A további információk átvételét követően Hollandiának 12 hónap áll rendelkezésére, hogy azokat értékelje és megállapodjon a további teendőkről.