Nemzeti bejelentési rendszerek

Több tagállam nemzeti kezdeményezéseket indított annak érdekében, hogy több információt kérjen az ipartól a nanoanyagokkal kapcsolatban. Ezek a nemzeti szabályozások nemcsak a hatályukat tekintve, de a vállalatoktól ténylegesen kért információk, a mentességek és a nyilvánosság számára elérhető információk tekintetében is eltérőek. Belgium, Franciaország és Dánia a nanoanyagokra vonatkozó önálló nyilvántartásokkal rendelkezik, míg Norvégia és Svédország a már meglévő terméknyilvántartásukba vett fel egy, a nanoanyagokra vonatkozó részt.

A francia és belga nemzeti nyilvántartásokból gyűjtött adatok is bekerültek a Search for Nanomaterials (Nanoanyagok keresése) adatbázisba, lehetővé téve az információk egyszerű keresését, valamint a különféle anyagokkal és nanoformákkal kapcsolatban a REACH-rendelet alapján gyűjtött információk összekapcsolását.

Ha szeretne többet megtudni a nanoanyagok nemzeti nyilvántartásairól Európában, valamint ezek létrejöttének hátteréről, olvassa el Abdelqader Sumrein “Nanoregisters in Europe” [EN] című 21. fejezetét, amely a “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN] című könyv része.

Az Európai Bizottság által finanszírozott EUON támogatta annak biztosítását, hogy ez a fejezet a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljon.

 

Nemzeti kezdeményezés Regisztrálók Főbb kivételek Tájékoztatási követelmények Jelentés
FRANCIAORSZÁG:
Értesítési rendszer - Nemzeti rendelet a nanoanyagok kötelező bejelentéséről

Legalább évi 100 g mennyiségben nanoanyagokat tartalmazó anyag, keverék vagy árucikk gyártói, importőrei és forgalmazói.

Az alkalmazott meghatározás eltér az uniós ajánlástól, és „szándékosan gyártott” termékre utal. 

A nyilatkozat a teljes nemzeti területre vonatkozik, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, Wallis és Futuna, valamint a Francia Déli és Antarktiszi Területek kivételével.

Jogi személy által importált vagy forgalmazott mennyiség anyagonként évi 100 grammnál kevesebb.

Az elutasításra szánt anyagot önmagában vagy keverékben, illetve árucikk formájában közvetlenül a fogyasztók (a lakosság) számára értékesítik. 

Vállalati információk
A nanoanyag adatai (beleértve a fiziko-kémiai adatokat is) és az (öko)toxikológiai tulajdonságokra vonatkozóan rendelkezésre álló információk
Éves mennyiség
Az anyag felhasználásai
A foglalkozásszerű felhasználók azonosítása

Május 1.
(2013-tól kezdődően)

BELGIUM:
Nyilvántartás -
Királyi rendelet a nanorészecskék formájában gyártott anyagok forgalomba hozataláról

A belga piacon Belgium területén évi 100 grammot meghaladó mennyiségben nanoanyagokat vagy nanoanyagokat tartalmazó keverékeket forgalomba hozó gyártók és importőrök.

A belga piacon Belgium területén évi 100 grammot meghaladó mennyiségben nanoanyagokat vagy nanoanyagokat tartalmazó keverékeket kizárólag foglalkozásszerű felhasználók számára (a terméket gazdasági tevékenységük keretében beszerző vagy felhasználó vállalkozások vagy személyek) forgalomba hozó forgalmazók.

A meghatározás uniós ajánláson alapul, de a természetben előforduló, nem kémiai úton módosított termékeket mentesíti.

Természetes, nem kémiailag módosított anyagok.

Keverékben, árucikkben vagy összetett tárgyban forgalomba kerülő pigmentek.

Vállalati és felhasználói információk
Általános információk
A keverék és a keverék összetétele
Az anyag kémiai neve és képlete
Mennyiség
Felhasználások
Foglalkozásszerű felhasználók

Január 1.
(2015-től kezdődően)
DÁNIA:
Terméknyilvántartás - Végzés a nanoanyagokat tartalmazó keverékek és termékek nyilvántartásáról

A dán piacon lakossági értékesítésre szánt, nanoanyagokat tartalmazó keverékek és árucikkek gyártói vagy importőrei.

A nanoanyagra vonatkozó uniós ajánlást alkalmazzák.

Élelmiszerek és élelmiszerrel érintkező anyagok
Takarmány
Gyógyszerek
Orvostechnikai eszközök
Kozmetikai termékek
Peszticidek
Hulladék
Keverékek és árucikkek, amelyekben a nanoanyag az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) IV. vagy V. mellékletében felsorolt anyagok nanoméretű változata.
Természetes eredetű nanoanyagokat tartalmazó keverékek és árucikkek.
Árucikkek, amelyekben a nanoanyag egy rögzített mátrix része, kivéve, ha az árucikk kopása, elhasználódása, mosása, törése és hasonló szokásos használata szabad nanoanyagok felszabadulásához vezet.
Árucikkek, amelyeken a nanoanyagot tintaként használják közvetlenül az árucikken vagy az árucikk címkéin, beleértve az újságokat, folyóiratokat, magazinokat, valamint a nem tömegesen színezett vagy festett csomagolásokat.
Textíliák, amelyek esetében tintaként vagy a textíliák festéséhez nanoanyagot használnak.
Nanoméretű pigmentet tartalmazó festék, favédő szer, ragasztó és töltőanyag, ha a pigmentet kizárólag a keverék színezése céljából adják hozzá.
Korom vagy szilícium-dioxid nanoanyagot tartalmazó gumiból készült árucikkek vagy árucikkek gumi részei.
Magánszemélyek által saját, nem kereskedelmi célú felhasználásra előállított vagy importált keverékek és árucikkek.

Vállalati információk
Termékinformáció (beleértve a nevet, a mennyiséget; a foglalkozásszerű felhasználásokat, az alkalmazásokat)
Nanoanyagra vonatkozó információk (beleértve a REACH szerinti regisztrációs státuszt)
Nanoanyagra vonatkozó kémiai információk (beleértve a CAS/EU-számot és a kémiai képletet)

Augusztus 30.
(2015-től kezdődően)
NORVÉGIA:
Terméknyilvántartás - Végzés a vegyi anyagoknak a nemzeti terméknyilvántartásba történő kötelező bejelentéséről  

Általános követelmény minden gyártó és importőr számára, hogy jelentést tegyen a CLP 3. cikke szerint osztályozott és évente legalább 100 kg mennyiségben forgalomba hozott vegyi anyagokról. Ha a vegyi anyag nanoanyagokat tartalmaz, ezt fel kell tüntetni a nyilatkozatban.

A nanoanyagra vonatkozó uniós ajánlást alkalmazzák. 
Vegyi anyagoknak nem minősülő termékek
Nem osztályozott vegyi anyagok
Évi 100 kg-nál kisebb mennyiségben importált vagy előállított vegyi anyagok
Rendeletek alapján mentességet élvező vegyi anyagok:
Gyógyszerek
Orvostechnikai eszközök (ideértve bizonyos fertőtlenítőszereket is)
Kozmetikai termékek
Növényvédő szerek
Hulladék
Élelmiszerek
Takarmány
Az előállító/gyártó által már ismert információkat jelenteni kell. A nanoanyag által betöltött funkciót is jelenteni kell. Kötelező 2013 márciusától
SVÉDORSZÁG:
Terméknyilvántartás
A Svédországban forgalomba hozott, termékenként évi 100 kg-ot meghaladó mennyiségben nanoanyagokat tartalmazó közönséges vegyi anyagok és biocidek gyártói és importőrei. Magánszemély által „hobbiméretű” környezetben kezelt vegyi anyagok, amelyek mennyisége nem éri el az évi 100 kg-ot. A nanoanyag adatai (beleértve a fiziko-kémiai adatokat is) és az (öko)toxikológiai tulajdonságokra vonatkozóan rendelkezésre álló információk.
Ha ilyen információ nem adható meg, a kérelmezőnek meg kell indokolnia ennek okát.
Pigmentek esetében csak azt kell feltüntetni, hogy az anyag pigment, a számokra vonatkozó további információk megadása nélkül.
Hatálybalépés:
2018. január 1.

Hivatkozás: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7