Nanoanyagok a környezetben

Valamely vegyi anyag különböző nanoformái különbözően viselkedhetnek a környezetben, az anyagba mérnöki technológiával beépített nanospecifikus tulajdonságok miatt. A tudomány gyorsan fejlődik a nanoanyagok környezeti sorsa és viselkedése területén.

Az egyik előrelépési lehetőség a nanoanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak, pl. a vízben való oldhatóságnak a kiinduló pontként való felhasználása. E fő tulajdonságok felhasználhatók a további mérésekről való döntéshez, vagy annak eldöntéséhez, hogy a nanoforma környezeti sorsa többé-kevésbé egyezik-e a vegyi anyag nem nanoformája tekintetében már megállapított környezeti sorssal.

Például ha egy könnyen oldódó anyag kijut a környezetbe, a nano- vagy nem nanoformára tekintet nélkül az oldatban fennálló környezeti tulajdonságokat kell értékelni. Ha a nanoanyagról kiderül, hogy könnyen oldódik, akkor a szervetlen anyagok esetében a az ömlesztett változatára vonatkozó meglévő információk felhasználhatók a nanoforma értékelésére is.

A vegyi anyagok környezeti sorsa különböző folyamatokat fed le, amelyek közül a legfontosabbak a lebomlás (kémiai, fizikai vagy biológiai) és/vagy a környezetben való átalakulás. A vegyi anyagok lebomlásának értékelésére használt standard módszerek azonban általában nem megfelelőek a nanoanyagok esetében. További bonyodalmat jelent, hogy a nanoanyag környezeti sorsát és viselkedését a felületkezelés vagy bevonat is érintheti.

Az átalakulási és lebomlási folyamatokon túlmenően a nanorészecskék szervezetekben való lehetséges biológiai felhalmozódását is értékelni kell. Az OECD által nemrégiben végzett munka utal a vizsgálatok jelenlegi megközelítéseinek korlátaira.

A nanorészecskék környezeti sorsának mérésére és értékelésére szolgáló módszerek továbbfejlesztés alatt állnak. A következő években várhatóan jobb technikákat bocsátanak majd rendelkezésre.