Kozmetikai termékek

Az EU kozmetikai termékekről szóló rendelet a fogyasztók egészségét védi, de egyúttal támogatja az európai innovációt és erősíti a kozmetikai ágazat globális versenyképességét is.

Az EU-ban a gyártók és az importőrök felelősek termékeik biztonságos alkalmazásának biztosításáért, akár kozmetikumokról vagy akár bármely más fogyasztási cikkről van szó. Az összes kozmetikai terméket a kozmetikai termék bejelentési portálon (CPNP) kell bejelenteni az EU piaci bevezetésüket megelőzően. Az Európai Bizottságnak küldött bejelentésben egyértelműen fel kell tüntetni a nanoanyagok jelenlétét a kozmetikai termékekben.

A bejelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

  • A nanoanyag azonosítása, beleértve a kémiai nevét és más, a rendeletben meghatározott leírási módokat.
  • A nanoanyag specifikációja, beleértve a részecskeméretét, valamint a fizikai és kémiai tulajdonságokat.
  • A piacon évente forgalomba hozott kozmetikai termékben levő nanoanyag mennyiségének a becslése.
  • A nanoanyag toxikológiai profilja.
  • A nanoanyag biztonsági adatai.
  • Az ésszerű határokon belül előre látható expozíciós körülményekre vonatkozó összes információ.

Ezen túlmenően további eljárás alá esnek az olyan kozmetikai termékek, amelyek olyan nanoanyagokat tartalmaznak, amelyek nem színezékek, nem tartósítószerek és nem UV-szűrők, valamint a kozmetikai termékekről szóló rendelet alapján másként nem korlátozottak. Ezekben az esetekben a piaci bevezetésük előtt hat hónappal specifikus bejelentést kell tenni a kozmetikai termék bejelentési portálon. Ha az Európai Bizottságnak aggályai vannak a nanoanyagok biztonságosságával kapcsolatban, akkor a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsághoz (FBTB) fordulhat kockázatelemzés elvégeztetése céljából.

Az anyagok bizonyos csoportját – színezékek, tartósítószerek és UV-szűrők, beleértve azokat, amelyek nanoanyagok – az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia kozmetikai termékekben történő alkalmazást megelőzően. Ezt az engedélyezést a benyújtott toxikológiai adatokat áttekintő FBTB véleménye előzi meg.

Az Európai Bizottság felelős az EU piacán a kozmetikai termékekben használt összes nanoanyag katalógusának a közzétételéért. A katalógus a gyártók által a CPNP-n keresztül benyújtott információkon alapul.

Ha a termék nanoanyagokat tartalmaz, akkor ezt jelezni kell az összetevők felsorolásánál a „nano” szó feltüntetésével, zárójelben közvetlenül az ilyen anyag neve után.