Rendelet

 

Az EU-ban a nanoanyagokra ugyanazon szigorú szabályozási keretrendszer vonatkozik, mint amely az összes vegyi anyag és keverék biztonságos felhasználását biztosítja: a REACH-rendelet és a CLP-rendelet. Ez azt jelenti, hogy az anyagok nanoformáinak veszélyes tulajdonságait értékelni kell, és biztosítani kell a biztonságos felhasználásukat. Az ágazatspecifikus jogszabályok, így az élelmiszerekre, a biocid termékekre és a kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok is tartalmaznak a nanoanyagokra vonatkozó külön rendelkezéseket.

A nanoanyagok fogalmának meghatározása céljából az Európai Bizottság ajánlást fogalmazott meg, amely kizárólag az anyagot alkotó részecskék méretén alapul, tekintet nélkül a veszélyre vagy kockázatra. Ez a fogalommeghatározás a természetes, a szándékolatlanul előállított és a gyártott anyagokat öleli fel, és ez az alapja az anyagok e csoportjára vonatkozó szabályozási rendelkezések végrehajtásának. Mindazonáltal egyes jogszabályi területeken a nanoanyagokra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket az befolyásolja, hogy a nagyobb részecskékhez képest eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek.

Ahhoz, hogy az EU-ban jogszerűen gyárthatók vagy az EU-ba jogszerűen importálhatók legyenek, a REACH hatálya alá tartozó összes anyagot regisztrálni kell. A gyártóknak és/vagy az importőröknek regisztrálásuk részeként a forgalomba hozott mennyiségtől függően információkat kell benyújtaniuk mind az emberi egészséget, mind a környezetet érintő hatásokra, valamint a veszélyes nanoformákra vonatkozóan – meg kell becsülni a teljes élettartam alatti expozíciót.

Ugyanez a kötelezettség érvényes a nanoanyagokra is. Ha az anyagok veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek, az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP) előírja, hogy ezeket bejelentsék az ECHA-nak, és úgy címkézzék és csomagolják, hogy biztosított legyen a biztonságos felhasználás.

A vállalatok REACH-rendelet szerinti regisztrálásának átláthatónak kell lennie, és abban világosan jelezni kell, hogy hogyan oldották meg a nanoformák biztonságát, ideértve, hogy milyen intézkedésekre van szükség a potenciális kockázat megfelelő ellenőrzéséhez. Az ECHA útmutató dokumentumai további támogatást nyújtanak a vállalatok számára ahhoz, hogyan azonosítsák és jelentsék nanoformáik tulajdonságait.

A REACH- és a CLP-rendeleten túlmenően meghatározott termékcsoportok tekintetében ágazatspecifikus jogszabályok is hatályban vannak. Ezek például a biocid termékeket, a növényvédő szereket, a kozmetikai termékeket, a gyógyszereket, a játékokat, az élelmiszereket és az elektronikai cikkeket ölelik fel.

A környezet, a munkavállalók és a fogyasztók védelmére vonatkozó jogszabályokat az EU-ban jellemzően irányelvek útján hajtják végre. Ha a nanoanyagok kockázatot jelentenek a környezetre, a munkavállalókra vagy a fogyasztókra nézve, a jogszabályban meghatározott általános szabályok ugyanolyan módon alkalmazandók a nanoanyagokra, mint az anyagok más formáira. Az irányelvekre példaként említhető a víz-keretirányelv, a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló irányelv és a játékok biztonságáról szóló irányelv.