Az ECHA nanoanyagokkal kapcsolatos tevékenységei a REACH és a CLP keretében

Mivel a nanoanyagok a REACH- és a CLP-rendelet hatálya alá tartoznak, az iparnak és a hatóságoknak a nanoformák esetében is ugyanúgy teljesíteniük kell a különféle REACH-rendelet szerinti (például regisztrálás, értékelés, engedélyezés és korlátozások), valamint a CLP-rendelet szerinti (például osztályozás és címkézés) eljárások keretében rájuk háruló kötelezettségeket és feladatokat, mint bármilyen más formájú anyag esetében.

Ennek lehetővé tétele érdekében az ECHA a főbb uniós és nemzetközi szabályozó testületekkel szoros partnerségben munkálkodik a kellő tudományos és szabályozási kapacitás kiépítésén.

Az Európai Bizottság a nanoanyagok második szabályozási felülvizsgálatában megállapította, hogy a REACH-rendelet a nanoanyagok kockázatkezelésének lehető legjobb keretét határozza meg, ha azok anyagként vagy keverékként fordulnak elő, de bebizonyosodott, hogy a kereten belül a nanoanyagokra vonatkozó részletesebb követelményekre is szükség van.

Az ECHA tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy ahhoz, hogy a REACH teljes mértékben eredményes legyen, nanospecifikus rendelkezéseket kell tartalmaznia. A jelenlegi helyzet, amelyben a REACH hatálya ugyan hallgatólagosan kiterjed a nanoanyagokra, ám ezt a jogi szöveg kifejezetten nem említi, különböző értelmezéseknek engedett teret az érdekelt felek körében.

 

Az ECHA fő tevékenységei:

  • a REACH, a CLP és a BPR végrehajtása a nanoanyagok tekintetében, ideértve pl. a regisztrálási dokumentációk megfelelőségének az ellenőrzését;
  • a tapasztalatok megosztása a tagállamok illetékes hatóságaival és tudományos bizottságaival, valamint konszenzusépítés ezek körében;
  • visszajelzés és tanácsadás biztosítása azon regisztrálók számára, akik nanoformákkal rendelkező anyagokat kívánnak a REACH alapján regisztrálni vagy a CLP-rendelet alapján bejelenteni;
  • a folyamatban lévő nemzetközi szabályozási tevékenységekben való részvétel és közreműködés;
  • internetes szemináriumok közzététele a REACH- és a CLP-folyamatok keretében a nanoanyagokkal kapcsolatban kibontakozó legújabb fejlemények témakörében;
  • az ECHA nanoanyagokkal foglalkozó szakértői csoportjának befogadása, amely az uniós tagállamok, az Európai Bizottság, az ECHA és az érdekelt felek akkreditált szervezeteinek szakértőiből álló informális tanácsadó csoport. A csoport megbízása, hogy „informális tanácsadást biztosítson a BPR-, REACH- és CLP-rendelet végrehajtását érintő tudományos és technikai kérdésekkel kapcsolatban a nanoanyagok vonatkozásában”.
  • a Nanoanyagok Uniós Megfigyelőközpontjának létrehozása.

 

A REACH-rendelet szerinti megfelelés ellenőrzése

Az ECHA az uniós tagállamokkal együtt két különböző értékelési folyamatot könnyít meg a REACH keretében: ezek a dokumentáció- és az anyagértékelés.

Az ECHA a dokumentációértékelés keretében elvégezheti bármely regisztrálási dokumentáció megfelelésének ellenőrzését. A megfelelés ellenőrzésének a célja annak ellenőrzése, hogy minden információs követelményt teljesítettek-e. Ha nem, az ECHA további információkat vagy vizsgálatok elvégzését kérheti.

Az anyagok értékelésének célja annak tisztázása, hogy az adott anyag kockázatot jelent-e az emberi egészségre vagy a környezetre. Az ECHA az aggodalom ellenőrzése érdekében további információkat vagy vizsgálatok elvégzését kérheti. Az e folyamat hatálya alá tartozó anyagok szerepelnek a közösségi gördülő cselekvési tervben.