Az emberi egészség és a nanoanyagok

Lab worker checking a test tube

Mint más vegyi anyagok esetében is, egyes nanoanyagok veszélyesek, mások nem. A részecskék nanomérete önmagában nem jelenti azt, hogy az anyag veszélyes. A lehetséges hatások ehelyett a belső toxikológiai tulajdonságokon és a szervezet (emberek vagy állatok) által felvett mennyiségen (dózison) alapulnak.

A veszély azonosítása során az egyik fő cél a „dózis-hatás kapcsolat” megállapítása, toxikológiai vizsgálatok alapján. Ennek révén meghatározható egy dózisküszöb, amely alatt feltételezik, hogy nem következik be semmilyen káros hatás, és amely felett a lehetséges kockázatot ellenőrizni és kezelni kell, pl. az expozíció csökkentése révén.

A vegyi anyagok esetében e dózisküszöböket hagyományosan tömegkoncentrációként vagy számszerű koncentrációként (szálak esetében) adják meg. A tudományos kutatás bebizonyította, hogy a nanorészecskék esetében más egységek, például a felület nagysága jobb módszert jelenthet a toxicitás leírására, amennyiben a dózisküszöbot ki lehet fejezni felületegységben.