A munkavállalók védelme

Worker with hard hat

Az EU munkavállalók védelmére vonatkozó uniós jogszabályok vegyi anyagokra, és ezért a nanoanyagokra nézve is érvényesek, bár nem kifejezetten ezekre vonatkoznak. A 89/391/EGK keretirányelv, a vegyi anyagokról szóló 98/24/EK irányelv és a rákkeltő anyagokról és a mutagénekről szóló 2004/37/EK irányelv, valamint a REACH és a CLP rendeletek különösen jelentősek e téren. Ez azt jelenti, hogy a jogszabály szerint a munkáltatóknak fel kell mérniük és kezelniük kell a vegyi anyagokkal – beleértve a nanoanyagokat is – kapcsolatos munkahelyi kockázatokat. Ezután intézkedéseket kell tenni a kockázatok megszüntetésére, illetve csökkentésére, a lehető legnagyobb mértékben. Az első mérlegelendő intézkedés a kockázat megszüntetése, illetve a kevésbé veszélyes anyagokkal és folyamatokkal történő helyettesítés. Ha ez nem lehetséges, akkor a szabályozási intézkedések hierarchiáját követve a munkavállalói expozíciót megelőzéssel minimalizálni kell; prioritást élveznek az alábbi intézkedések:

  1. technikai szabályozó intézkedések a forrásnál;
  2. szervezeti intézkedések; és
  3. egyéni védőeszközök megfontolása legvégső megoldásként.

Rendszeresen felül kell vizsgálni a helyzetet és a megtett lépések hatékonyságát.

Sok a bizonytalan tényező, azonban a nanoanyagok biztonsági és egészségügyi kockázatai aggályokat vetnek fel. Ezért a munkáltatóknak a munkavállalókkal együtt kell alkalmazniuk a kockázatkezeléshez szükséges elővigyázatossági megközelítést, valamint a megelőző intézkedések körét.