Zakaj znanstvenike zanimajo nanomateriali?

 

Nanomateriali so zelo zanimivi, ker imajo velik potencial za ustvarjanje novih in inovativnih proizvodov na številnih področjih. Z neposrednejšim usmerjanjem reakcij in interakcij med atomi nanovelikosti se lahko nanomateriale proizvaja in njihove lastnosti usmerja na nenavadne načine. Zaradi tega bi lahko na primer imeli boljša zdravila,  kozmetične proizvode in gradbene materiale ali bolj zeleno energijo.

To lahko ima pomemben pozitiven učinek na življenje evropskih državljanov. Številni znanstveniki so dobitniki Nobelove nagrade za delo na področju nanomaterialov, nazadnje leta 2016, ko so trije evropski raziskovalci za svoje delo na področju nanomaterialov prejeli Nobelovo nagrado za kemijo.

Razen boljših tehničnih funkcij lahko sprememba lastnosti nanomaterialov obenem pomeni tudi, da bi lahko ti materiali vplivali na ljudi in okolje drugače kot kemikalije, ki niso v nanoobliki.

Znanstveniki in zakonodajni organi bi radi razumeli, kako lahko nanomateriali vplivajo na zdravje ljudi in okolje in ali so sedanji načini ocenjevanja varnosti kemikalij uporabni tudi za nanomateriale ali pa so potrebne spremembe.

EU je financirala številne raziskovalne projekte, katerih cilj je bil izkoristiti obete nanomaterialov in tudi zagotoviti varnost teh novih materialov za ljudi in okolje. To delo poteka v sodelovanju s kemično industrijo in tudi zakonodajnimi organi po vsem svetu.

Dosedanji rezultat raziskovalnih projektov o zdravstveni ekologiji in varnosti nanomaterialov, ki jih je financirala EU, je več kot 500 prispevkov v strokovnih revijah. Nepopoln seznam teh objav najdete na strani za publikacije pobude NanoSafety Cluster in strani Open Science Publications.