Varnost

Worker painting a car

Kako nanomateriali vplivajo na zdravje ljudi in okolje? Na to vprašanje ni enostavnega odgovora. Čeprav so znanstveniki pridobili veliko izkušenj pri ocenjevanju varnosti in toksičnosti kemikalij na splošno, nanomateriali še naprej predstavljajo dodatne tehnične in znanstvene izzive ter vprašanja.

Vroča tema razprav med toksikologi je, ali imajo nanomateriali biološke učinke na ljudi in okolje, ki so značilni za nanomateriale in ki jih pri kemikalijah na splošno ni.

Nanomateriali so zelo raznolika skupina kemikalij. Zato je težko podajati  splošne izjave o nanomaterialih in jih je treba obravnavati za vsak primer posebej, tako kot katero koli drugo kemikalijo.

Nekatere posplošitve so vseeno mogoče. Na primer Znanstveni odbor EU za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (ZONNUZT) je že leta 2006 sklenil, da lahko za lahko topen nanomaterial v večini primerov velja toksičnost običajne oblike. To so v svojih novejših mnenjih potrdili drugi znanstveni odbori/skupine Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov (ZOVP), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in Evropska agencija za zdravila (EMA).

Opravljenega je bilo zelo veliko dela v zvezi s preučevanjem možnih učinkov na genski material v celicah, ki jih lahko povzročijo nanomateriali, vključno z možnimi mehanizmi v ozadju. Poleg tega so na podlagi dosedanjih izkušenj o nanomaterialih znanstveniki predlagali nove pristope k ocenjevanju njihovih možnih tveganj. Delo še naprej izboljšuje naše razumevanje tega, kako najbolje testirati in oceniti  možne nevarnosti in tveganja nanomaterialov.