Nanomateriali v kozmetičnih izdelkih

Kozmetični izdelki

Kozmetične izdelke, dane na trg EU, ureja uredba o kozmetičnih izdelkih. S to uredbo je zagotovljen ustrezen varnostni okvir in vzpostavljen osrednji obveščevalni sistem za vse kemikalije, ki se tržijo v EU. Za barvila, konzervanse in UV filtre, vključno s tistimi, ki spadajo med nanomateriale, je treba pridobiti posebno avtorizacijo.

Proizvajalci, uvozniki ali njihovi imenovani zastopniki morajo svoje kozmetične izdelke registrirati prek portala za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP). Če izdelek vsebuje nanomateriale, jih mora prijavitelj identificirati in opredeliti pot, po kateri jim je lahko človek izpostavljen.

Za barvila, konzervanse in UV filtre mora pred njihovo uporabo v kozmetičnih izdelkih avtorizacijo izdati Evropska komisija. Pred avtorizacijo znanstveni odbor za varnost potrošnikov (ZOVP) pregleda toksikološke podatke o snovi, za katero je bila vložena vloga za avtorizacijo.

Podatki o tem, ali kozmetični izdelek, ki ga uporabljate, vsebuje nanomateriale, so na voljo na seznamu sestavin na embalaži izdelka. Nanomateriali v kozmetičnih izdelkih morajo biti označeni z besedo „nano“ v oklepaju za imenom sestavine.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.