Nanozdravila na trgu EU

Nanozdravila so na trgu že več kot 20 let. Pristojni organi v Evropi vsako zdravilo pred odobritvijo ocenijo in objavijo informacije o uporabi in lastnostih zdravila.

Evropska komisija je prvo nanozdravilo odobrila leta 1996. Evropska agencija za zdravila (EMA) za vsako zdravilo, ki ga oceni, na svojem spletnem mestu objavi evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR), v katerem so pojasnjene uporaba in lastnosti zdravila.

V nadaljevanju je nekaj primerov nanozdravil, ki so že na trgu.

Zdravilo Učinkovina in platforma/tehnologija Uporaba Prednosti nanoformulacije
Abraxane Koloidna suspenzija paklitaksela, vezanega na sferične albuminske nanodelce (učinkovina), brez topil Zdravljenje raka dojke, adenokarcinoma trebušne slinavke, nedrobnoceličnega pljučnega raka Odpravljena težava glede topnosti učinkovine (paklitaksel kot tak ni topen v vodi). Manj pogosta in huda strupenost (slabost, bruhanje, utrujenost, artralgija, mialgija, alopecija) v primerjavi s prejšnjimi formulacijami
Caelyx Pegilirani liposomski doksorubicin Zdravljenje metastatskega raka dojke, raka jajčnikov, Kaposijevega sarkoma (raka krvnih žil), diseminiranega plazmocitoma Večje kopičenje v tumorskih celicah in daljši čas zadrževanja v krvnem obtoku – zmanjšanje kardiotoksičnosti doksorubicina
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Železovi nanodelci z oblogo iz dekstrana za parenteralno uporabo (injiciranje) Zdravljenje anemije Stabilnejši kompleksi železa in ogljikovih hidratov v primerjavi z nenanoformulacijami – manjša strupenost (manjša strupenost za ledvice, manjše kopičenje železa v celicah).
Rapamune Delci sirolimusa v nanokristalni koloidni nanodisperziji, stabilizirani za zmanjšanje velikosti delcev Preprečevanje zavrnitve organa pri bolnikih s presadki ledvic Izboljšana stabilnost in biološka dostopnost


* Povzetek EPAR ni na voljo, saj odobritev ni bila pridobljena po evropskem postopku.