Čiščenje vode

Nanotehnologija omogoča obdelavo in čiščenje voda, na primer pri pridobivanju sladke vode iz morske, preprečevanju okoljskega onesnaženja in oblikovanju sanacijskih tehnik za zmanjšanje onesnaženja vode in tal.

Čeprav se na področju obdelave voda namensko proizvedeni nanomateriali trenutno uporabljajo predvsem kot adsorpcijska sredstva, filtri, razkužila in reaktivna sredstva, vse bolj kaže, da se bodo lahko uporabljali za celovite postopke obdelave voda in sanacije okolja.

Primer potenciala nanomaterialov na tem področju je razvoj ničvalentnega železa v nanomerilu. Ta material se lahko uporablja za obdelavo podtalnice in nevarnih odpadkov. Uporaba namensko proizvedenih nanomaterialov za čiščenje okolja se je začela, ko so raziskovalci odkrili, da lahko majhna količina delcev železa nanovelikosti iz podtalnice odstrani onesnaževala, kot so poliklorirani bifenili (PCB), za katere je znano, da so strupeni za ljudi in okolje ter lahko povzročijo raka. Za železove nanodelce, kot so ničvalentno železo v nanomerilu, so ugotovili tudi, da so učinkoviti pri obdelavi različnih onesnaževal vode, kot so pesticidi, zaviralci gorenja, antibiotiki, krom, arzen in težke kovine.

Nanomaterial, kot je ničvalentno železo v nanomerilu, ima številne lastnosti, zaradi katerih deluje kot idealno adsorpcijsko sredstvo za težke kovine v onesnaženi vodi:

  • velika relativna površina in majhna velikost;
  • velika reaktivnost;
  • zmožnost izolacije težkih kovin;
  • zmožnost hitrega delovanja;
  • velika sposobnost vezave kovin in
  • strukturne lastnosti, ki omogočajo regeneracijo in ponovno uporabo nanomateriala.
     

Primer: odstranjevanje arzena iz vode

Arzen je strupena polkovina, ki jo povezujejo s številnimi rakavimi obolenji in drugimi zdravstvenimi težavami. Onesnaženje podtalnice z arzenom je naraven pojav, o katerem poročajo iz številnih držav, vključno z Argentino, Bangladešem, Čilom, Kitajsko, Indijo, Tajvanom in Tajsko ter nekaterimi državami EU in Združenimi državami. Arzen lahko v podtalnico prodre na številne načine, med drugim prek naravnih nahajališč, rudarstva, kmetijstva ali industrijskih dejavnosti.

Znanstvena skupnost se še posebej ukvarja z odstranjevanjem arzena in drugih podobnih onesnaževal iz vode. V zadnjih letih je uporaba nanoadsorpcijskih sredstev za odstranjevanje arzena iz onesnažene podtalnice pokazala zelo dobre rezultate.