Okolje

Danes se srečujemo z resnimi okoljskimi izzivi, kot so grožnje za čist zrak, pitno vodo in zdrava tla. Nanomateriali obetajo različne načine uporabe pri čiščenju zraka in vode, s čimer bi prispevali k učinkovitejšemu zmanjševanju onesnaženosti. Kakšne koristi že prinašajo družbi in kaj lahko pričakujemo od prihodnjega razvoja?

Nanomateriali in nanotehnologija nam lahko na več načinov pomagajo obravnavati nekatere svetovne okoljske izzive, s katerimi se srečujemo, in poiskati rešitve zanje. Nekatere od teh tehnologij že obstajajo, druge pa se še razvijajo.

Obstoječe vrste uporabe vključujejo:

  • sanacijo vode, onesnažene s težkimi kovinami;
  • odstranjevanje onesnaževal iz avtomobilskih izpušnih plinov z uporabo nanomaterialov z veliko površino v katalizatorjih;
  • uporabo dodatkov za goriva na osnovi nanomaterialov za izboljšanje učinkovitosti zgorevanja goriva;
  • čiščenje razlitega olja;
  • zmanjšanje emisij in porabe goriva zaradi uporabe lažjih materialov na osnovi nanotehnologije;
  • samočistilne površine s sposobnostjo razgradnje onesnaževal.

Nanomateriali in nanotehnologije bi lahko imeli pomembno vlogo tudi pri pridobivanju in shranjevanju čiste energije, s čimer bi se lahko zmanjšale emisije ogljikovega dioksida, ki nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv. Nanomateriali bi se lahko uporabili za izboljšanje učinkovitosti sončnih celic in pri proizvodnji visoko zmogljivih akumulatorjev, ki olajšujejo shranjevanje električne energije, s tem pa bi lahko omogočili proizvodnjo električnih avtomobilov z daljšim dosegom.

Tako kot pri vseh novih materialih in tehnologijah tudi tukaj obstajajo določene morebitne nevarnosti in tveganja, ki jih je treba proučiti in oceniti, da bi lahko naša družba izkoristila prednosti nanomaterialov in ob tem zmanjšala morebitno škodo za zdravje ljudi in okolje.