Skip to Content

Search for nanomaterials

Search for nanomaterials

Tukaj lahko poiščete nanomateriale, ki so trenutno na trgu EU. Podatki so zbrani na podlagi javno dostopnih informacij iz registracij v skladu z uredbo REACH, uredbe o kozmetičnih izdelkih ter francoskega in belgijskega nacionalnega popisa. Rezultati so povezani s podatkovno zbirko Evropske agencije za kemikalije (ECHA), ki vsebuje vse kemikalije, registrirane v EU.

Opredelitve nanomaterialov in količinski pragovi za sporočanje se razlikujejo, zato prisotnost nanomateriala v posameznem viru podatkov ne pomeni, da je nanomaterial prisoten v vseh. Ker za vire podatkov veljajo različna pravila in obsegi poročanja, materiala iz posameznega vira podatkov ni mogoče vedno povezati s snovjo v podatkovni zbirki agencije ECHA. Kadar ustrezne povezave ni, podatki za material v izvirnem viru podatkov niso bili predloženi.

Nekatere informacije o registriranih snoveh so morda last tretjih oseb, zato utegnete za njihovo uporabo potrebovati predhodno dovoljenje tretjih oseb, ki so imetniki teh informacij. Za dodatne informacije preberite pravno obvestilo.

Nano inventories trenutno ni dostopen

Categories Display


Route: .live1