Search for nanomaterials

Agencija ECHA je objavila novo podatkovno zbirko ECHA CHEM. Za več informacij o prehodu na zbirko ECHA CHEM glejte Več o tem.

Tukaj prikazani podatki o nanomaterialih izhajajo iz registracijskih podatkov na podlagi uredbe REACH na sedanji platformi za razširjanje informacij, ki se ne vzdržuje več; od 19. maja 2023 ostaja nespremenjena. Posodobljeni registracijski podatki na podlagi uredbe REACH so objavljeni samo v zbirki ECHA CHEM. Žal teh podatkov ni mogoče povezati s tem portalom, prav tako v zbirki ECHA CHEM zaenkrat ni omogočeno iskanje po lastnostih nanomaterialov ali popisih.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v tem prehodnem obdobju.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Tukaj lahko poiščete nanomateriale, ki so trenutno na trgu Evropske unije (EU). Rezultati iskanja so pridobljeni iz javne zbirke podatkov o kemikalijah Evropske agencije za kemikalije (ECHA) in vključujejo tudi podatke, pridobljene in obdelane iz več zunanjih virov podatkov, kot je opisano v nadaljevanju.

 

Prikazani podatki o nanomaterialih so zbrani iz javno razpoložljivih virov.
  • Registracije v skladu z uredbo REACH: od 1. januarja 2020 Uredba (EU) št. 1907/2006 (uredba REACH) od zadevnih podjetij v sklopu registracijske dokumentacije v skladu z uredbo REACH zahteva predložitev podatkov o nanooblikah snovi (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 2018/1881 z dne 3. decembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006). Z iskanjem pridobimo podatke o registracijah iz zbirke podatkov o kemikalijah agencije ECHA, ki vključujejo vsaj eno nanoobliko.
  • Francoski nacionalni register: leta 2013 je Francija uveljavila zahtevo, da je treba nanomateriale na francoskem trgu prijaviti. Podjetja ali javni laboratoriji morajo prijave vsakoletno posodabljati. Opredelitev nanomateriala v francoski shemi je izpeljana iz priporočila Evropske komisije o opredelitvi nanomateriala, mejna vrednost za prijavo pa je 100 gramov, tj. pod mejno vrednostjo ene tone/leto, pri kateri bi bila potrebna prijava v skladu z uredbo REACH. Upoštevati je treba, da se količine, prijavljene v francoskem registru, nanašajo samo na količino nanomaterialov, uredba REACH pa temelji na celotni količini snovi, ki je uvožena ali proizvedena na trgu EU ter vključuje nenanooblike in nanooblike snovi.
  • Belgijski nacionalni register: v Belgiji je nacionalna zahteva za predložitev prijav o nanomaterialih začela veljati leta 2016. Zahteva zajema snovi, ki se proizvajajo v stanju nanodelcev in se dajejo na belgijski trg v količini nad 100 gramov na leto. Opredelitev izraza nanomaterial je v belgijski shemi skoraj enaka opredelitvi v priporočilu Evropske komisije o opredelitvi nanomateriala. Upoštevati je treba, da belgijski register izključuje naravne, nekemijsko spremenjene snovi in tudi snovi, pri katerih nanodelci veljajo za stranski proizvod človeške dejavnosti. Konkretno to pomeni, da je treba v belgijskem registru registrirati snovi in zmesi, ki vsebujejo nanomateriale. Dodatno je treba prijaviti izdelke in kompleksne predmete, ki vsebujejo enega ali več nanomaterialov, čeprav obveznost prijavljanja izdelkov in kompleksnih predmetov še ni začela veljati. Obstaja več izvzetij, in sicer za pigmente, kozmetične izdelke in biocide. Podjetja morajo podatke posodabljati vsakoletno.
  • Register EU za kozmetične izdelke: Uredba ES 1223/2009 vsebuje posebna pravila o uporabi nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih, čeprav ne upošteva priporočila Evropske komisije o opredelitvi nanomateriala. Nanomateriali so opredeljeni kot „netopen ali biološko obstojen in namenoma proizveden material z eno ali več zunanjimi dimenzijami ali notranjo zgradbo v merilu od 1 do 100 nm“. Za izdelke, kot so barvila, konzervansi in UV-filtri, je pred uporabo v kozmetičnih izdelkih potrebna predhodna avtorizacija. Evropska komisija objavlja katalog kozmetičnih izdelkov, v katerih so uporabljeni nanomateriali, in ga redno posodablja na podlagi podatkov, predloženih prek portala za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP).

Zaradi razlik v opredelitvah nanomaterialov ter obstoja določenih izvzetij in količinskih pragov za poročanje sama prisotnost nanomateriala v posameznem viru podatkov še ne pomeni, da je nanomaterial prisoten v vseh. Če so nanomateriali prijavljeni v francoskem ali belgijskem registru ali na portalu za obveščanje o kozmetičnih izdelkih, to samodejno še ne pomeni, da je treba snov registrirati kot nanoobliko v skladu z uredbo REACH in obratno.

Ker za prispevne vire veljajo različna pravila in obsegi poročanja, snovi iz posameznega vira ni mogoče vedno povezati s snovjo v zbirki podatkov o kemikalijah agencije ECHA. Kadar povezave ni mogoče določiti, snov iz prvotnega vira ni vključena v nabor podatkov za iskanje nanomaterialov s pomočjo orodja EUON. Podjetja, ki prijavljajo nanomateriale v francoski in belgijski nacionalni register, se lahko razlikujejo od podjetij, ki imajo obveznosti glede registracije v skladu z uredbo REACH.

V številnih primerih se snov lahko proizvaja kot nanooblika ali nenanooblika. Zato je mogoče, da neko podjetje določeno snov prijavi kot nanoobliko, druga podjetja pa je ne proizvajajo kot nanoobliko. Te razlike lahko privedejo do tega, da se snov v enem viru pojavlja kot nanooblika, v drugih pa ne.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Nekatere pridobljene informacije o orodju za nanomateriale so morda last tretjih oseb, zato utegnete za njihovo uporabo potrebovati predhodno dovoljenje imetnikov pravic. Evropska agencija za kemikalije in Evropska komisija ne dajeta jamstev ali zagotovil glede kakovosti, uporabnosti in/ali ustreznosti informacij. Za njihovo uporabo je odgovoren izključno uporabnik.

Za dodatne informacije preberite pravno obvestilo.