Uredba o biocidnih proizvodih (BPR) in nanomateriali

Uredba o biocidnih proizvodih (BPR) vsebuje posebne določbe v zvezi z nanomateriali. Te določbe veljajo za proizvode in snovi, ki ustrezajo merilom iz opredelitev v uredbi o biocidnih proizvodih. Temeljijo na Priporočilu Komisije o opredelitvi nanomateriala.

Navedene določbe veljajo za aktivne in neaktivne snovi z naslednjimi lastnostmi:

  • nanomaterial je sestavljen tako, da ima vsaj ena dimenzija 50 % ali več delcev z velikostjo od 1 do 100 nm,
  • delci so v nevezanem stanju, v obliki agregatov ali v obliki aglomeratov.

V skladu z uredbo o biocidnih proizvodih (BPR) odobritev aktivne snovi ne vključuje odobritve nanooblik aktivne snovi, razen če je to izrecno navedeno. Za nanooblike aktivnih snovi je treba običajno pripraviti ločeno dokumentacijo z vsemi potrebnimi informacijami.

Kadar se nanooblika aktivnih in neaktivnih snovi uporablja v biocidnem proizvodu, je potrebna namenska ocena tveganja. Na etiketi biocidnega proizvoda morajo biti navedena imena vseh nanomaterialov, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, pri čemer mora tem imenom slediti beseda „nano“ v oklepajih. Proizvodi, ki vsebujejo nanomateriale, so izključeni iz poenostavljenega postopka za izdajo dovoljenja.