SZO

World Health Organisation logo

SZO preučuje tveganje kemikalij za prebivalstvo na svetovni ravni. V zvezi z nanomateriali se je osredotočila na morebitne učinke izpostavljenosti delavcev nanomaterialom.

SZO pripravlja smernice o zaščiti delavcev pred morebitnimi tveganji proizvedenih nanomaterialov. Cilj teh smernic je izboljšati varnost in zdravje pri delu delavcev, ki so v številnih proizvodnih in družbenih okoljih morebiti izpostavljeni nanomaterialom.

Smernice bodo vključevale elemente ocene tveganja in obvladovanja tveganja ter zagotavljale priporočila za izboljšanje varnosti pri delu in zaščito zdravja delavcev, ki uporabljajo nanomateriale, v vseh državah, vendar zlasti v državah z nizkim in srednjim dohodkom.