Nanomaterials in biocidal products in the EU

 

Številka ES/ime seznama ES CAS Vrsta Datum odobritve Datum izteka veljavnosti Stanje Podatki
Silicijev dioksid (kot nanomaterial, ki ga tvorijo agregati in aglomerati) 68909-20-6 18 – Insekticidi, akaricidi in proizvodi za zatiranje drugih členonožcev 1. 11. 2018 1. 11. 2028 Odobreno Informativni list
Srebro, adsorbirano na silicijev dioksid 9 – Proizvodi za zaščito vlaken, usnja, gume in polimeriziranih materialov V postopku preverjanja Informativni list
Sintetični amorfni silicijev dioksid (nano) 231-545-4 112926-00-8 18 – Insekticidi, akaricidi in proizvodi za zatiranje drugih členonožcev 1. 11. 2015 1. 11. 2025 Odobreno Informativni list