OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD ima dolgoročni program za ravnanje s kemikalijami in je imel bistveno vlogo pri usklajevanju regulativnih metod za preskušanje in ocenjevanje nevarnosti kemikalij. Glavno gonilo za to so bile mednarodno dogovorjene smernice za preskušanje in načela dobre laboratorijske prakse (DLP).

Skupaj so ustvarili pogoje, v katerih preskušanje, ki se opravi v skladu s smernicami OECD za preskušanje, priznavajo organi v državah, ki upoštevajo vzajemno sprejemanje podatkov (MAD). Vzajemno sprejemanje podatkov je pravno zavezujoč instrument za olajšanje mednarodnega sprejemanja informacij za regulativno oceno varnosti kemikalij. To je znatno zmanjšalo stroške preskušanj in omejilo število živali, potrebnih za namene preskušanj.

Danes se veliko zakonodaje o kemikalijah v industrializiranih državah po vsem svetu opira na rezultate programa OECD za kemikalije. Enako velja za oceno nevarnosti nanomaterialov. Priporočilo Sveta OECD iz leta 2013 o preskušanju in oceni varnosti proizvedenih nanomaterialov navaja, da so obstoječi mednarodni in nacionalni regulativni okviri za kemikalije primerni za obvladovanje tveganj, povezanih s proizvedenimi nanomateriali. Opozarja pa tudi, da bi lahko bila potrebna nadaljnja prilagoditev teh okvirov in drugih sistemov upravljanja zaradi upoštevanja posebnih lastnosti proizvedenih nanomaterialov.

OECD je leta 2006 ustanovil delovno skupino za proizvedene nanomateriale, s katero je omogočil razpravo o nevarnosti in oceni tveganja nanomaterialov. Njen doslej najpomembnejši rezultat je ocena načina uporabe obstoječih smernic OECD za preskušanje za 11 splošno uporabljanih nanomaterialov. V projekt so bila vložena precejšnja prizadevanja, v času njegovega trajanja pa je bilo opravljenih več kot 700 študij. OECD je rezultate objavil leta 2015.