Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

Strateški pristop k mednarodnemu upravljanju kemikalij je politični okvir za spodbujanje varnega upravljanja kemikalij na svetovni ravni. Tesno je povezan s cilji Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002.

Eden izmed teh ciljev neposredno zadeva kemikalije. V skladu z njim bi bilo treba kemikalije do leta 2020 proizvajati in uporabljati na način, ki znatno zmanjšuje njihov negativni učinek na ljudi in okolje.

V okviru strateškega pristopa k mednarodnemu upravljanju kemikalij je bil dosežen dogovor o svetovnem načrtu ukrepanja, ki zagotavlja strategijo za izpolnitev ciljev Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju. Ta načrt vključuje tudi ukrepe glede nanomaterialov, kot so na primer svinec v barvah, endokrini motilci in pesticidi. Strateški pristop k mednarodnemu upravljanju kemikalij je nanotehnologije in proizvedene nanomateriale opredelil za nastajajoče vprašanje politike.