Zaključene in načrtovane evalvacije snovi, ki vsebujejo nanomateriale, v skladu z uredbo REACH

 

Snov Država članica Pomisleki Leto Stanje
Sintetični amorfni silicij, silicijev dioksid Nizozemska Drugi pomisleki, ki temeljijo na izpostavljenosti/tveganju, drugi pomisleki, ki temeljijo na nevarnosti 2015 Končano

Sklep komisije za pritožbe z dne 30. junija 2017
Srebro (nano) Nizozemska Velika (skupna) količina, drugi pomisleki glede izpostavljenosti/tveganja, drugi pomisleki glede nevarnosti, široko razpršena uporaba 2015 Končano
Cinkov oksid Nemčija Drugi pomisleki glede nevarnosti, potrošniška uporaba, izpostavljenost okolja, drugi pomisleki glede izpostavljenosti/tveganja, široko razpršena uporaba 2016 V teku
Grafit in večstenske ogljikove nanocevke (MWCNT), sintetični grafit v cevni obliki Nemčija Sum na rakotvornost, drugi pomisleki glede nevarnosti, potrošniška uporaba, kumulativna izpostavljenost, izpostavljenost okolja, široko razpršena uporaba 2018 V teku
Cerijev dioksid Nemčija Sum na rakotvornost, sum na mutagenost, drugi pomisleki glede nevarnosti, kumulativna izpostavljenost, izpostavljenost okolja, široko razpršena uporaba 2019 Umaknjeno
Ogljikove saje Francija Rakotvornost, domnevno strupenost za razmnoževanje, potrošniška uporaba, kumulativna izpostavljenost, izpostavljenost občutljivih populacij, izpostavljenost delavcev, visoka (skupna) količina, široko razpršena uporaba 2019 Snov s seznama CoRAP, leto ocenjevanja 2024
Titanov dioksid Francija CMR, domnevni povzročitelj preobčutljivosti, potrošniška uporaba, izpostavljenost občutljivih populacij, visoka (skupna) količina, široko razpršena uporaba 2019 V teku