UNEP in UNITAR

United Nations logo

UNEP in UNITAR posvečata veliko pozornost krepitvi zmogljivosti med razvitimi državami in državami v razvoju.

Skupaj z Medorganizacijskim programom za varno ravnanje s kemikalijami (IOMC) sta v zadnjih petih letih organizirala več regionalnih delavnic s ciljem izboljšati znanje o izvajanju ocenjevanja in obvladovanja tveganja v zvezi s temi materiali na nacionalni ravni.

Njuno delo je tudi zagotovilo priložnost državam za finančni prispevek h krepitvi zmogljivosti držav v razvoju, da bi te bile sposobne obravnavati vprašanja varnosti nanomaterialov.