Učinki srebra v nanoobliki na okolje

Uredba EU o kemikalijah REACH se uporablja za pridobivanje več informacij o lastnostih nanomaterialov. Srebrovi nanomateriali se uporabljajo v številnih potrošniških proizvodih, kot so oblačila, medicinska oblačila in kozmetični izdelki, saj imajo protimikrobne lastnosti, zaradi katerih materiali ostanejo čisti in so tako primerni za dolgotrajnejšo uporabo.

 

Manjkajoče informacije o učinkih srebra v nanoobliki na okolje

Da bi proučili morebitne učinke srebrovih nanomaterialov na okolje, se je Nizozemska leta 2014 odločila, da srebro vključi v postopek evalvacije snovi v skladu z uredbo REACH. Cilj evalvacije snovi je ugotoviti, ali snov pomeni tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Družbe, ki so za srebro predložile registracijo v skladu z uredbo REACH, so trdile, da bi se lahko pri oceni tveganja za okolje kot najslabši možni scenarij štelo srebro v ionski obliki. Pristojni organi pa so nasprotno imeli dokaze, da je v nekaterih primerih srebro v nanooblikah škodljivejše za okolje kot srebro v ionskih oblikah. Situacijo je še dodatno otežilo dejstvo, da družbe niso imele dovolj informacij o identiteti srebra v nanooblikah, ki je bilo dano na trg EU.

 

Katere dodatne informacije so se zahtevale?

Obsežna ocena razpoložljivih informacij o srebru je privedla do sklepa o evalvaciji snovi julija 2016. Družbe, ki so predložile registracijo za srebro v nanooblikah, so morale zagotoviti:

  • pojasnitev, točno katera nanooblika srebra je zajeta v njihovo registracijo, in
  • več informacij o fizikalno-kemijskih lastnostih srebra v nanooblikah.


Družbe so poleg tega morale predložiti informacije o naslednjih okoljskih lastnostih srebra v nanooblikah:

  • strupenost za alge;
  • dolgodobna strupenost za vodne nevretenčarje in
  • strupenost za mikroorganizme v tleh.

Za vse zahtevane teste so registracijski zavezanci dobili podrobna navodila za izvedbo študije, da bi lahko razlikovali učinke srebra v nanooblikah in ionskih oblikah ter zagotovili, da se testi opravijo na način, ki je primeren za oceno nanomaterialov.

Poleg informacij o ekotoksikološki nevarnosti so morali registracijski zavezanci predložiti informacije o vrstah uporabe za vsako posamezno nanoobliko, da je bilo mogoče izvesti ustrezno oceno tveganja.

 

Kakšen je bil rezultat?

Registracijski zavezanci so morali informacije o opredelitvi srebra v nanooblikah, rezultatih ekotoksikoloških študij in vrstah uporabe predložiti do julija 2017. Nizozemska ima od prejema dodatnih informacij na voljo 12 mesecev časa za evalvacijo in odločitev o nadaljnjem postopku.