Search for nanomaterials

Agencija ECHA je objavila novo podatkovno zbirko ECHA CHEM. Za več informacij o prehodu na zbirko ECHA CHEM glejte Več o tem.

Tukaj prikazani podatki o nanomaterialih izhajajo iz registracijskih podatkov na podlagi uredbe REACH na sedanji platformi za razširjanje informacij, ki se ne vzdržuje več; od 19. maja 2023 ostaja nespremenjena. Posodobljeni registracijski podatki na podlagi uredbe REACH so objavljeni samo v zbirki ECHA CHEM. Žal teh podatkov ni mogoče povezati s tem portalom, prav tako v zbirki ECHA CHEM zaenkrat ni omogočeno iskanje po lastnostih nanomaterialov ali popisih.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v tem prehodnem obdobju.


 

2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt

EC/List no: 801-238-5 CAS no: 25212-83-3
REACH Registration No
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category AC 5: Fabrics, textiles and apparel
AC 6: Leather articles
Product Category PC 23: Leather treatment products
PC 31: Polishes and wax blends
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 8a: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities
PROC 8b: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities
PROC 9: Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing)
Sector of Use SU 5: Manufacture of textiles, leather, fur
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID