Search for nanomaterials

Agencija ECHA je objavila novo podatkovno zbirko ECHA CHEM. Za več informacij o prehodu na zbirko ECHA CHEM glejte Več o tem.

Tukaj prikazani podatki o nanomaterialih izhajajo iz registracijskih podatkov na podlagi uredbe REACH na sedanji platformi za razširjanje informacij, ki se ne vzdržuje več; od 19. maja 2023 ostaja nespremenjena. Posodobljeni registracijski podatki na podlagi uredbe REACH so objavljeni samo v zbirki ECHA CHEM. Žal teh podatkov ni mogoče povezati s tem portalom, prav tako v zbirki ECHA CHEM zaenkrat ni omogočeno iskanje po lastnostih nanomaterialov ali popisih.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v tem prehodnem obdobju.


 

2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide

EC/List no: 235-462-4 CAS no: 12236-62-3
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 10 to < 100 tonnes per annum
French inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
Process Category PROC 4: Chemical production where opportunity for exposure arises
Sector of Use SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 7
ERC 2
ERC 9a
PC 9a
PROC 15
PROC 4
PROC 5
PROC 8a
SU 10
SU 9
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID