Izpostavljenost nanomaterialom prek kože

Nanomateriali se pogosto uporabljajo v številnih industrijskih procesih in so del številnih potrošniških izdelkov, kot so kozmetični in farmacevtski izdelki, oblačila, odporna proti madežem in bakterijam, športna oprema in čistilna sredstva. Nanometariali, uporabljeni v teh izdelkih, lahko preidejo v telo s penetracijo ali absorpcijo skozi kožo, čemur so še zlasti izpostavljeni potrošniki in delavci.

Čeprav je koža relativno neprepustna za nanomateriale, je sistemska izpostavljenost vseeno zaskrbljujoča, saj je koža eden največjih organov človeškega telesa, zato znanstvena skupnost nadaljuje razprave in raziskave o tem, kako nanomateriali reagirajo s kožo in njihovem potencialu za škodljive učinke na zdravje. Ker je dermalna absorpcija nanomaterialov predpogoj za kakršno koli sistemsko razpoložljivost po dermalni izpostavljenosti, je zelo pomembno pojasniti mehanizme, ki pomagajo pri absorpciji skozi kožo in kateri so dejavniki, ki vplivajo na dermalno absorpcijo nanomaterialov.


Nepoškodovana koža ima pomembno vlogo pri absorpciji nanomaterialov 

Pri absorpciji in penetraciji skozi kožo gre za kompleksen medsebojni vpliv med lastnostmi delcev v formulaciji in stanjem kože.  Zdi se, da je penetracija večja, če je koža poškodovana ali izpostavljena formulacijam, ki povečujejo njeno prepustnost. 

Nanodelci se običajno združujejo v znoju, kar lahko zmanjša njihovo sposobnost prodiranja skozi najbolj zunanjo, roževinasto plast kože (stratum corneum). Če pa so delci uporabljeni v formulaciji, ki preprečuje njihovo agregacijo, bo njihova sposobnost prodiranja skozi kožo večja. 


Manjša velikost lahko pomeni večjo absorpcijo

Več študij kaže, da velikost delcev vpliva na penetracijo skozi kožo, pri čemer imajo manjši delci večjo sposobnost prodreti skozi kožo. Na prodiranje delcev skozi kožo lahko vplivajo tudi lastnosti površine kože, kot so razni nanosi, premazi in pa površinski naboj, pri čemer pozitivni naboj pomeni večjo penetracijo.


Potrebnih je več primerljivih študij o absorpciji skozi kožo

Za razjasnitev povezave med lastnostmi nanomaterialov in njihovim potencialom za absorpcijo skozi kožo je potrebnih več primerljivih študij. Razmerje med nanomateriali in njihovo disperzijo ali formulacijo med izpostavljenostjo je zelo zapleteno in se lahko za posamezen nanomaterial razlikuje glede na uporabljeno formulacijo.