Smernice in orodja za delavce

Proizvodnja in uporaba vse večjega števila nanomaterialov se iz laboratorijev prenaša v industrijska okolja, kar povečuje možnost za izpostavljenost nanomaterialom na delovnem mestu. Znanost in praksa na področju merjenja in ocenjevanja izpostavljenosti delavcev nanomaterialom se hitro razvijata. Čeprav je še vedno nekaj znanstvenih negotovosti glede ocenjevanja izpostavljenosti na delovnem mestu, je EU že razvila smernice in varnostne standarde za zaščito zdravja in varnosti delavcev.
 

Smernice

 

Smernice za zaščito zdravja in varnosti delavcev pred morebitnimi tveganji, povezanimi z nanomateriali pri deluSmernice za zaščito zdravja in varnosti delavcev pred morebitnimi tveganji, povezanimi z nanomateriali pri delu

V smernicah je opredeljen pristop v sedmih korakih za oceno in obvladovanje tveganja z nasveti za delodajalce, delavce ter strokovnjake na področju zdravja in varnosti, namen česar je zagotoviti, da se različne evropske direktive s področja nanomaterialov in nanotehnologije pravilno uporabljajo na delovnem mestu. Smernice vsebujejo prilogo s seznamom smernic o nanomaterialih na delovnem mestu, ki so jih izdale posamezne države članice v svojem jeziku.
 

 

Varno delo s proizvedenimi nanomateriali: smernice za delavceVarno delo s proizvedenimi nanomateriali: smernice za delavce

Smernice vsebujejo uporabne informacije za delavce, ki so morda izpostavljeni nanomaterialom, in vključujejo:

  • poenostavljene informacije o morebitnih tveganjih nanomaterialov na delovnem mestu;
  • načine, ki lahko vodijo do izpostavljenosti delavcev nanomaterialom;
  • vrstni red upoštevanja možnosti za obvladovanje tveganj in nadzor nad njimi ter
  • primere ukrepov za obvladovanje tveganj nanomaterialov.
     

Orodja

EU-OSHA: e-dejstvo 72: orodja za upravljanje nanomaterialov na delovnem mestu in preventivni ukrepiNa voljo je že več orodij, ki so lahko v pomoč pri oceni in obvladovanju tveganj nanomaterialov na delovnem mestu. Ta orodja pomagajo pri obravnavanju negotovosti in omejitev zaradi pomanjkanja informacij o nevarnostih nanomaterialov. Nekatera so na voljo prek spleta in so interaktivna, druga pa so vključena v smernice ali druge publikacije.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je objavila e-dejstvo, v katerem so navedena razpoložljiva orodja in opisane njihove prednosti in omejitve.