Raziskave na področju novih orodij in smernice

EU vlaga sredstva v pospešitev raziskav glede varnosti nanomaterialov. To vključuje razvoj novih orodij in smernic za oceno izpostavljenosti nanomaterialom v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Dosežki na tem področju bodo regulativnim organom, industriji ter strokovnjakom na področju zdravja in varnosti omogočili, da zmanjšajo trenutne negotovosti glede merjenja in ocenjevanja izpostavljenosti nanomaterialom. Poleg tega bodo bolje pripravljeni na nova vprašanja, ki se utegnejo pojaviti ob razvoju novih nanomaterialov in proizvodnih metod.

Z evropskimi raziskovalnimi projekti se lahko opredelijo tudi novi izzivi, ki v trenutnih smernicah še niso obravnavani, ali razvijejo nova eksperimentalna orodja za merjenje izpostavljenosti nanomaterialom na delovnem mestu in nadzor nad njo. Ob napredovanju teh projektov bodo lahko pristojni organi in industrija nekatere od njihovih rezultatov uporabili za izboljšanje ocene izpostavljenosti in obvladovanja tveganja nanomaterialov na delovnem mestu.

V nadaljevanju je nepopoln seznam raziskovalnih projektov na tem področju.

 

More information