Razumevanje izpostavljenosti na delovnem mestu

Delavci lahko pridejo v stik z nanomateriali na stopnji proizvodnje. Veliko več delavcev pa je lahko nanomaterialom izpostavljenih na različnih stopnjah uporabe in dobavne verige, ko delajo z nanomateriali ali proizvodi, ki jih vsebujejo oziroma jih uporabljajo. Do izpostavljenosti lahko tako pride v najrazličnejših poklicnih okoljih in delovnih situacijah, v katerih poteka delo z nanomateriali oziroma njihova uporaba ali obdelava, posledica česar je lahko njihov prenos po zraku, vdihavanje ali stik s kožo – na primer pri delu v zdravstvu ali laboratorijih in vzdrževalnih ali gradbenih delih.

V nekaterih primerih se delavci – in morda tudi njihovi delodajalci – ne zavedajo, da uporabljajo ali obdelujejo nanomateriale ali proizvode, ki vsebujejo nanomateriale, oziroma delajo z njimi in so morda izpostavljeni zadevnemu nanomaterialu. V takih primer najverjetneje niso vzpostavljeni zadostni ukrepi za obvladovanje tveganj.

Santé publique France, francoska nacionalna agencija za javno zdravje, je vzpostavila EpiNano, register delavcev, ki delajo s proizvedenimi nanomateriali, da bi spremljala izpostavljenost in morebitne povezane učinke na zdravje delavcev, ki so izpostavljeni ogljikovim nanocevkam, titanovemu dioksidu, silicijevemu dioksidu in rastlinskemu oglju v obratih, v katerih se te snovi proizvajajo ali uporabljajo.

Na voljo je nekaj nasvetov, oblikovanih posebej za posamezne sektorje, o obvladovanju tveganj nanomaterialov. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila kratka e-dejstva o izpostavljenosti nanomaterialom in preprečevanju v zdravstvenem sektorju in pri vzdrževalnih delih. Tudi druge organizacije so oblikovale uporabne informacije za posamezne sektorje, na primer:

  • Gradbeni sektor: smernice in orodja za gradbeni sektor, ki so bili pripravljeni v okviru projekta SCAFFOLD, ki ga je financirala EU, o inovativnih strategijah, metodah in orodjih za obvladovanje poklicnih tveganj proizvedenih nanomaterialov v gradbeni industriji.
  • Pohištveni sektor: informacije, oblikovane v okviru Evropskega socialnega dialoga med delavci in delodajalci v pohištvenem sektorju, Evropsko zvezo delavcev lesnih in gradbenih dejavnosti (EFBWW), Evropskim združenjem proizvajalcev pohištva (UEA) in Evropsko zvezo pohištvene industrije (EFIC).