Mis on teadusprojektides uuritavad peamised ohutusküsimused?

Nanomaterjalide ohutuse ja toksilisuse hindamine on keerukas ja mitmetahuline. Teadlastel tuleb nanomaterjalide ohutuse hindamiseks lahendada mitu olulist küsimust, mis kõik on omavahel seotud.

  • Nanomaterjalide füüsikalis-keemiline iseloomustus: kuidas mõõta õigesti parameetreid, nagu suurus, kuju, lahustuvus ja muud omadused?
  • Kuidas mõjutavad nanomaterjalid inimtervist ja keskkonda?
  • Käitumine keskkonnas: mis nanomaterjalidega keskkonnas juhtub? 
  • Kokkupuude ja selle modelleerimine: kuidas inimesed ja keskkond nanomaterjalidega kokku puutuvad? Kuidas seda kokkupuudet mõõta ja modelleerida?
  • Kujundatud ohutus: kuidas kujundada nanomaterjale, mis oleksid ohutud juba toote teadus- ja arendustegevuse varajastes etappides?

Lisaks on üks teadustulemuste olulisi aspekte nanomaterjalide omaduste uurimise metoodika standardimine. Uurimisprojektidele on olemuslikult omane teadusküsimuste käsitlemiseks uute meetodite ja tehnikate kasutamine ning arendamine. Reguleerivad asutused töötavad aga välja OECD katsete ühtlustatud juhiseid või muid rahvusvaheliselt tunnustatud ja valideeritud katsemeetodeid.

Reguleerivatele asutustele üle maailma kindlustunde pakkumiseks tuleb laboratooriumides arendatud uusi meetodeid ja tehnikaid ühtlustada ja standardida. See nõuab teadlaste ja reguleerivate asutuste tegevuse ülemaailmset tugevat koordineerimist.